Inspectie op zoek naar ziekmakende stoffen

Dag van de Gevaarlijke Stoffen in teken van kankerverwekkende middelen

28-05-2018  De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) gaat zich hernieuwd focussen op het veilig werken met gevaarlijke stoffen. Dat vertelde Diana Martens, Projectleider ISZW, tijdens De Dag van de Gevaarlijke Stoffen. Het gaat dan in het bijzonder om stoffen die kanker kunnen veroorzaken, schade kunnen aanbrengen in het erfelijke materiaal of die verminderde vruchtbaarheid kunnen opleveren. Eén van de stoffen waarop de inspectiedienst blijft letten is dieselrook in de buurt van aggregaten en voertuigen.

De nadruk op die stoffen volgt op onderzoek waaruit blijkt dat slechts veertig procent van de bedrijven waar die stoffen aanwezig zijn een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) opstelt met specifiek aandacht voor die stoffen. Volgens Martens vindt bij te weinig bedrijven de jaarlijkse blootstellingsbeoordeling plaats en wordt ook de individuele registratie niet erg actief bijgehouden. Die laatste registratie is verplicht en moet van elke medewerker bekend zijn wanneer hij of zij met welke ziekmakende stof in aanraking is geweest.

Alternatieven

De dienst wil tijdens de inmiddels lopende inspectiebezoeken van bedrijven weten wat zij doen om blootstelling aan de ziekmakende stoffen te voorkomen. “Het gaat niet om beperken. Dat is pas later aan de orde. Eerst willen we weten of er gezocht is naar alternatieven of alternatieve werkwijzen. Daarbij accepteren we geen economische motieven als de kosten van een alternatief. Beperken, bijvoorbeeld door uitgifte van beschermingsmiddelen, is pas aan de orde als er geen alternatieven zijn.

Naast de bijdrage van ISZW werden de deelnemers geconfronteerd met brandende gasflessen, vrijkomende gassen en zelfs (gespeelde) slachtoffers van een incident met gevaarlijke stoffen. Gelukkig allemaal in de veilige en gecontroleerde omgeving van het trainingscentrum van G4S. Tijdens de verschillende break-out sessies konden de deelnemers hun kennis verder vergroten en discussiëren. Henk Bril van Sabic wist de deelnemers tot het laatst te boeien met zijn praktijkervaringen met incidenten met gevaarlijke stoffen.

Onderzoek

Dagvoorzitter Thomas Reitsma gaf ook een eerste indruk van de resultaten van het Nationaal Onderzoek Gevaarlijke stoffen waar al enkele verrassende resultaten uit naar voren kwamen. Professionals die werken met gevaarlijke stoffen kunnen hier deelnemen.

Inspectie op zoek naar ziekmakende stoffen

Onze ledenadviseur Marjolein
Contact

Vragen over gevaarlijke stoffen?

Marjolein en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder