Inspectie SZW: zet veiligheid hoog op de agenda

Veiligheid als onderdeel bedrijfscultuur

07-12-2018  Het aantal mensen dat wordt getroffen door een beroepsziekte neemt de komende vijf jaar met 15 procent toe (bron: Staat van Arbeidsveiligheid, SZW). Dat is nog te voorkomen door te werken aan de cultuur binnen bedrijven. Inspecteur-generaal Marc Kuipers (Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid) liet op de Dag van het Magazijn weten dat de inspectie zich daarom de komende jaren actief gaat inzetten om ongevallen te voorkomen, arbeidsuitbuiting tegen te gaan en andere misstanden op te sporen. Zijn eerste advies aan bedrijven is om veiligheid intern hoog op de agenda te zetten.

Rol van de mens

De inspectie gaat bij het handhaven op letten of er een bedrijfscultuur heerst waarbij werknemers zich veilig en gezond kunnen gedragen. De menselijke factor krijgt volgens de inspectie een steeds belangrijkere rol bij het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. Het is dus van belang dat veiligheid een onderdeel wordt van de bedrijfscultuur.

Voorbeelden

Bedrijven die het goed voor elkaar wat onder meer veiligheid betreft, zijn de vier winnaars van de Prijs Veiligste Magazijn 2018. Zij hebben volgens de jury een goede balans gevonden tussen mens, proces en techniek. Deze drie pijlers worden door deze vier  bedrijven bij ieder verbeterproject meegenomen. Technische oplossingen, bijvoorbeeld bolspiegels en blue spots op heftrucks, hebben geen nut als medewerkers hier niet mee kunnen werken. Daarentegen hebben procesmatige veranderingen, zoals verkeersregels, geen zin als medewerkers zich er niet aan houden of de technische hulpmiddelen ontbreken.

Voorbeelden

Ter inspiratie hebben we een aantal goede voorbeelden van de prijswinnaars op een rijtje gezet. Waar ligt de winst in jouw magazijn?

Zelf aan de slag

Bovenstaande winnaars bewijzen dat structurele aandacht voor veiligheid leidt tot betere efficiency en een werkomgeving waar werknemers duurzaam inzetbaar zijn en blijven. In onze nieuwe opleiding Magazijnveiligheid kun je samen met de medewerkers in een dagdeel al de eerste stappen zetten naar een veiliger magazijn. Samen met een docent wordt gekeken naar mogelijke risico’s die er aanwezig zijn en wordt zo de ideale opleiding samengesteld. Denk bijvoorbeeld aan het in kaart brengen van risico-hotspots, het schrijven van een verbeterplan of het doen van een ‘hoe veilig ben jij-test’.