13-12-2016  Op zaterdag 3 december heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) samen met de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), een landelijke eenheid van de politie en de douane bij drie transportbedrijven een handhavingsactie gehouden. Een firma in Roosendaal werd daarbij zelfs stilgelegd vanwege schijnconstructies.

Schijnconstructierisico

Bij onderzoeken als deze worden in zestig procent van de gevallen schijnconstructies en/of overige misstanden vastgesteld. De schijnconstructies zijn niet alleen voor de transportbedrijven een risico. Vanwege de nieuwe Wet Aanpak Schijnconstructies kunnen opdrachtgevers aansprakelijk worden gesteld voor de betaling van het cao-loon aan personeel van de door hen ingeschakelde dienstverleners. Deze wet gaat vanaf 1 januari 2017 in werking.

Controle

Bij de acties wordt gecontroleerd of bedrijven zich schuldig maken aan (onder andere) illegale cabotage, uitbuiting chauffeurs, schijnconstructies en werken in strijd met het vergunningstelsel voor het wegvervoer en overtredingen van de Arbeidstijdenwet. In 2016 zijn er 47 transportbedrijven onderzocht en de komende tijd kunnen meer transportbedrijven inspecties verwachten.

Informatiebijeenkomst

Om bedrijven te informeren organiseert EVO in 2017 twee informatiesessies die ingaan op de gevolgen van de ketenaansprakelijkheid voor de dagelijkse praktijk.

Meer informatie over deze bijeenkomsten