20-10-2014  Veel AEO (Authorised Economic Operator) gecertificeerde bedrijven laten kansen liggen bij op het verminderen van toezichtlast doordat ze niet goed weten hoe ze richting douane moeten rapporteren. In het project Promenade hebben TNO, douane en koepelverenigingen (waaronder EVO) gewerkt aan een inspiratiebundel.

Het AEO-certificaat is een soort keurmerk. Toekenning hiervan door de douane is een erkenning van bewezen betrouwbaarheid. Bedrijven met zo’n certificaat krijgen minder controles en hun zendingen worden met voorrang behandeld.

Praktijkvoorbeelden

In de inspiratiebundel zijn 56 praktijkvoorbeelden opgenomen die een beeld geven van hoe bedrijven omgaan met interne beheersing en monitoring van AEO. Deze bundel moet bedrijven met de vraag hoe ze het beste vorm kunnen geven aan (de doorontwikkeling van) AEO en welke (wettelijke) voordelen behaald kunnen worden als er handig met AEO omgegaan wordt.

Vorige week reikte Michiel Jak van TNO de eerste versie van de inspiratiebundel uit op het Nationaal Douanecongres in Rotterdam. Namens EVO nam Jos Bakker (voorzitter van de Raad voor Internationale Handel) deze in ontvangst. Vanaf nu is de inspiratiebundel voor iedereen beschikbaar.