07-06-2017  Onze economie en onze maatschappij veranderen in hoog tempo. Naar verwachting is in 2050 maar liefst 96 procent van Nederland verstedelijkt. Een belangrijke vraag hier bij is; hoe kan het goederentransport duurzamer en efficiënter worden ingericht?

Hoge druk

Met name voor de binnensteden is de druk hoog en groeiende: als gezegd is naar verwachting in 2050 maar liefst 96 procent van Nederland verstedelijkt. De ruimte is vaak beperkt en de activiteiten talrijk. Mensen willen een prettig huis, een groot winkelaanbod, lekker eten en verse koffie, het liefst de hele dag door. Dit alles maakt de steden tot aantrekkelijke gebieden om te vertoeven.

Niet berekend

Om al die gewenste producten en diensten te leveren, vinden dagelijks transporten plaats. Deze stadslogistiek zorgt  voor  veel verkeer op plekken die toch al niet berekend zijn op tientallen voertuigen per dag en die bovendien verschillende schadelijke emissies uitstoten. De druk wordt nu vooral gevoeld in de binnensteden. Ook bedrijven aan de rand van de stad hebben te maken met de toenemende drukte. Hoe kan het goederentransport duurzamer en efficiënter worden ingericht?

Inspiratiesessie

Tijdens een inspiratiesessie, op 19 juni aanstaande, krijgen leveranciers ondernemers, organisaties in de (binnen)stad van Zwolle, Enschede of Deventer, logistieke dienstverleners beleidsambtenaren, of professionals die anderszins te maken hebben met stadslogistiek de kans om kennis te maken met een nieuwe aanpak van stedelijke logistiek in Zwolle, Deventer en Enschede. Deze aanpak richt zich op minder bewegingen en dus minder emissies.

Meer informatie

Klik op deze link voor meer informatie over deze sessie.