Geen extra administratieve en financiële lasten

20-12-2019  Het verplicht registreren van rij- en rusttijden wordt uitgebreid naar bestelauto’s vanaf 2,5 ton in het internationale beroepsgoederenvervoer. Dat is een van de afspraken uit het Europese mobiliteitspakket (Mobility Package), waarover vorige week een akkoord is bereikt.

Positief daarbij is dat het eigen vervoer is uitgezonderd van deze verplichting. evofenedex is tevreden dat de positie en het karakter van het eigen vervoer onderkend is, en dat is voorkomen dat handels- en productiebedrijven met eigen bestelauto’s te maken krijgen met een groot aantal extra administratieve en financiële lasten.

Inventarisatie gevolgen

In de afspraken is opgenomen dat het verplicht registreren van de rij- en rusttijden wordt uitgebreid voor beroepsvervoer met bestelauto’s vanaf 2500 kg die internationaal opereren. De rij- en rusttijden moeten worden geregistreerd door middel van de smart tachograaf. Wij hebben ons de afgelopen periode ingespannen om het internationale eigen vervoer uit te zonderen van deze verplichting. Afgelopen zomer hebben wij onder onze leden een oproep gedaan om te inventariseren welke gevolgen deze verplichting voor onze leden zou hebben. Uit deze inventarisatie bleek dat er veel nadelige gevolgen zouden zijn en dit hebben wij onder de aandacht gebracht van de onderhandelende partijen, samen met de Europese koepelorganisatie European Shippers’ Council (ESC).

Nodig voor uitvoeren hoofdactiviteit

De bestelauto is voor de eigen vervoerder een middel dat hij nodig heeft om de goederen die hij nodig heeft voor het uitvoeren van zijn hoofdactiviteit te vervoeren. Het invoeren van alle activiteiten en rust in de tachograaf voorafgaand aan een rit is heel veel werk als je niet dagelijks rijdt. Door de uitzondering is dus een groot aantal extra handelingen en een investering in een tachograaf niet nodig.

De voorstellen van het Mobility Package zullen begin volgend jaar definitief worden gemaakt.
 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder