26-04-2017  Een betere samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven, het vestigingsklimaat in Nederland versterken, talent aantrekken én goede financieringsmogelijkheden creëren. Dat is waar evofenedex, samen met een nieuw kabinet, werk van wil maken.

Vandaag presenteerde de Stuurgroep Internationale Handels-, Innovatie en Investeringsbevordering onder leiding van Chris Buijink haar advies hoe Nederland zijn positie op internationale markten kan versterken. evofenedex werkte mee aan dit rapport.

Kansen en bedreigingen

De stuurgroep constateert dat Nederland een versnelling nodig heeft om de vele internationale kansen die er liggen te pakken. Dit tegen de achtergrond van toch aanwezige protectionistische tendensen wereldwijd, die een regelrechte bedreiging voor Nederland vormen, omdat een groot deel van onze welvaart afhankelijk is van export.

Succes

Het vergaren van meer kennis over die markten, en optimaliseren van de samenwerking in Nederland, vergroten de kansen op succes. evofenedex faciliteert en helpt ondernemers daarbij. Met een gedegen aanpak en goede opleiding betreden ondernemers immers beter voorbereid de internationale markt en halen ze meer rendement.

Hoe wordt Nederland een Topmerk? from VNO-NCW en MKB-Nederland on Vimeo.