“Al klinken handelsbelemmeringen ver weg, ze kunnen ook heel dichtbij zijn”

Leestijd 2 minuten

29-1-2021  Hoe gaat het Nederlandse bedrijfsleven om met groeiend protectionisme? Welke handelsbelemmeringen ervaren internationaal ondernemers en wat merken zij van de handelsoorlogen of brexit? Afgelopen week stonden deze vragen centraal tijdens de eerste editie van de Week van de Globalisering van het CBS. Bart Jan Koopman, directeur van evofenedex, besprak in zijn presentatie onder meer het wereldhandelssysteem, de maatschappijvisie en trends.

“Het wereldhandelssysteem staat momenteel onder druk. De Wereldhandelsorganisatie is vrijwel vleugellam gemaakt en er is nauwelijks voortgang geboekt met multilaterale verdragen. Internationaal zakendoen buiten de interne markt is veel minder vanzelfsprekend dan 10 à 15 jaar geleden”, aldus Bart Jan Koopman. Momenteel staat de meerwaarde van de internationale handel volgens de directeur van evofenedex dan ook ter discussie.

“Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt een nieuwe license to operate; zo draagt handel bij aan brede welvaart. In 10 jaar tijd is het aandeel bedrijven dat beperkingen in de internationale handel ervaart, gestegen van 40 naar 80 procent. Met name de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China en de verzwakte positie van de Wereldhandelsorganisatie zijn hier debet aan.”

Oneigenlijke staatssteun

Anne Griffioen, beleidsadviseur Internationaal Ondernemen bij evofenedex, behandelde vervolgens de diverse handelsbelemmeringen waar bedrijven mee te maken hebben. “Handelsbelemmeringen kun je grofweg onderscheiden in tarifaire en non-tarifaire belemmeringen. Bij de laatste is vaak sprake van structurele belemmeringen door (gebrek aan) wet- en regelgeving. Bij tarifaire belemmeringen moet je denken aan bijvoorbeeld een ongelijk speelveld, douaneprocedures en verstoorde logistieke processen. Een ongelijk speelveld kan onder meer ontstaan door het niet handhaven van internationale standaarden en het verlenen van oneigenlijke staatssteun. En het gebrek aan containers op de juiste locaties en forse prijsverhogingen veroorzaakt verstoringen in vervoer over zee.”

Publieke aanbestedingen

Griffioen behandelde tot slot enkele praktijkervaringen in diverse werelddelen. “In bijvoorbeeld Afrika kan sprake zijn van onvoorspelbare conformiteitsprogramma’s, waardoor Nederlandse bedrijven excessieve administratieve lasten ervaren. Zo eisen instanties opeens nieuwe gegevens of documenten als voorwaarde voor import; in sommige gevallen zelfs als de lading al onderweg is. Ook binnen de Europese Unie zijn verbeteringen mogelijk, zoals op het terrein van publieke aanbestedingen, handhaving van standaarden en technische belemmeringen op het gebied van spoorvervoer. Dus al klinken handelsbelemmeringen ver weg, ze kunnen ook heel dichtbij zijn.”

versterk eerlijke handel


‘Versterk eerlijke handel’ is 1 van onze 10 punten die handel en logistiek een belangrijke impuls geven en daarom in elk verkiezingsprogramma thuishoren.