Internationaal vervoer verder in de knel

Snel oplopend personeelstekort vraagt om betere nationale en EU-regels

13-02-2019  De sterke economische groei zorgt voor een fors tekort aan logistiek personeel. Het gebrek aan onder meer chauffeurs, inspecteurs en magazijnmedewerkers zorgt voor grote problemen bij handels- en productiebedrijven, de logistiek en de overheid. Daardoor komt het op tijd en voldoende leveren van goederen steeds meer in de knel. In de Tweede Kamer wordt woensdag gedebatteerd met verantwoordelijk minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) over het arbeidsmarktbeleid.

Alleen al in Nederland staan er 8000 vacatures voor vrachtautochauffeurs open. Europees gaat het zelfs om een tekort van 150.000 chauffeurs. De verwachting is dat deze aantallen gaan stijgen. Om deze schaarste tegen te gaan, pleiten wij voor betere Europese regels en flexibeler nationale regels. Denk daarbij aan het verruimen van cabotageregels en het beperken van administratieve lasten bij internationaal transport.

Aandachtspunten

Bij Tweede Kamerleden hebben wij aandacht gevraagd voor de complexiteit van internationale logistieke ketens en voor het betalen van het juiste loon aan chauffeurs. Handels- en productiebedrijven willen alleen werken met vervoerders die werken volgens de Europese wet- en regelgeving. In Nederland kunnen zij dit controleren door logistiek dienstverleners te vragen naar hun Paychecked-keurmerk. Voor internationaal transport bestaat een dergelijk keurmerk nog niet.

Het bepalen van het juiste loon voor internationale chauffeurs is ingewikkeld. Europese regelgeving is nog niet eenduidig, maar opdrachtgevers kunnen wel aansprakelijk worden gesteld. Daarom is het van groot belang dat Nederland vasthoudt aan het principe dat iedere schakel in de keten zijn verantwoordelijkheid neemt en draagt.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder