6,1 voor kennis leveringsvoorwaarden in eigen organisatie

Leestijd 4 minuten

07-09-2021  Vier op de vijf bedrijven ervaart in de praktijk onduidelijkheid over de rechten en plichten van de gekozen ICC Incoterms® 2020-regels. Als we bekijken waar deze onduidelijkheid uit bestaat, zien we dat dit bij 56 procent van de bedrijven komt door onvoldoende kennis in de eigen organisatie. Bij 40 procent gaat het om interpretatieverschillen tussen koper en verkoper. Dit blijkt uit recent onderzoek over het gebruik van deze standaard leveringsvoorwaarden van ondernemersvereniging evofenedex. Het onderzoek is onderaan dit artikel te downloaden als infographic.

De respondenten geven de kennis van de Incoterms® 2020-regels van de International Chamber of Commerce (ICC) binnen hun eigen organisatie gemiddeld een 6,1. Hun eigen kennis van deze standaard leveringsvoorwaarden beoordelen ze met een 7,4. Slechts 10 procent geeft aan dat er binnen de eigen organisatie altijd de beste keuze gemaakt wordt voor het gebruik van Incoterms® 2020-regels. Bij 90 procent is dus ruimte voor verbetering. De helft van de respondenten geeft aan te vinden dat bij het overeenkomen van de Incoterms®-regels onvoldoende stil wordt gestaan bij de relatie tussen de keuze voor een bepaalde regel en de betalingscondities. Ook hier is dus veel ruimte voor verbetering.

Wij zien dat bij veel bedrijven wel degelijk kennis is van de ICC Incoterms®-regels, maar dat deze kennis niet altijd gebruikt wordt door de beslissingsbevoegde personen voordat de deal wordt gesloten met de klant. Bij het vragen naar problemen rondom de Incoterms®-regels staat opnieuw het gebrek aan kennis op de eerste plaats (53 procent). Gevolgd door onduidelijkheid over de overgang van het risico (44 procent). Opvallend is dat vier op de tien bedrijven (39 procent) in de praktijk zien dat wordt afgeweken van de overeengekomen regels.

Incoterms®-policy

Incoterms®-regels scheppen duidelijkheid in de rechten en plichten voor zowel de koper als verkoper. Als er problemen ontstaan, is het snel duidelijk wie voor welk deel van de afspraken verantwoordelijk is. Wie creatief omgaat met de regels, bijvoorbeeld door zaken toe te voegen als Ex Works (EXW) loaded of Free on Board (FOB) en dan toch als extra service het hoofdtransport regelt, loopt een groot risico op conflicten en geschillen tussen koper en verkoper, en extra werk en onduidelijkheid binnen zijn eigen organisatie. Om dit soort situaties te voorkomen, heeft slechts een op de tien bedrijven formeel een Incoterms®-policy vastgelegd. Ruim de helft heeft niets vastgelegd, maar kent wel een informeel beleid. 40 procent heeft zelfs helemaal geen policy.

Meest gebruikt

De verschillen tussen de ICC Incoterms® 2010 en de nieuwe versie van 2020 zijn gering. Een overgrote meerderheid (86 procent) van de respondenten is dan ook geen andere Incoterms®-regels gaan toepassen nadat de ICC Incoterms® 2020 van kracht werden. Wel zien we dat de nieuwe regel Delivered at Place Unloaded (DPU) door slechts 11 procent van de respondenten wordt genoemd als regel die zij nooit gebruiken. Dit wijst erop dat de nieuwe regel goed geïntegreerd is.

De drie meest gebruikte Incoterms®-regels zijn Free Carrier (FCA), Delivered at Place (DAP) en Ex Works (EXW). Regels die door veel bedrijven nooit gebruikt worden, zijn: Free Alongside Ship (FAS), Ex Works (EXW), Delivered at Place Unloaded (DPU) en Delivered Duty Paid (DDP). Opmerkelijk is dat EXW zowel staat bij de meest gebruikte Incoterms®-regels als bij de regels die nooit gebruikt worden. Dit komt waarschijnlijk doordat steeds meer bedrijven bewust niet meer kiezen voor EXW, maar voor bijvoorbeeld FCA of een andere regel. Toch blijven er veel bedrijven over die wel EXW willen leveren.

Geen zekerheid

Wanneer wij doorvragen of de bedrijven daadwerkelijk volgens de regels leveren, valt op dat nog steeds bijna de helft van de bedrijven (46 procent) aangeeft dat deze zelf als verkoper de container of vrachtwagen laden. Je levert dan volgens de spelregels van FCA, maar noemt het EXW. Met alle risico’s en kosten van dien. Denk hierbij aan kosten en risico’s voor het laden die voor rekening en risico van de koper zijn. Maar ook de onvoorspelbaarheid voor wanneer de goederen opgehaald worden. Je bent als verkoper immers geen partij in de vervoersovereenkomst. Een ander risico is dat je tegen een nul-procenttarief levert, maar geen zekerheid hebt of de goederen daadwerkelijk de Unie verlaten. Mocht bij controle blijken dat dit niet het geval is, dan krijgt de verkopende partij alsnog een naheffing van de btw.

Wil je je Incoterms®-kennis vergroten? Volg een workshop of masterclass ICC Incoterms®.

Het ICC Incoterms® 2020 Onderzoek is uitgevoerd onder ruim 200 bedrijven uit diverse sectoren. Vraag het onderzoek hieronder aan.

Preview Incoterms onderzoeksresultaten

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder