Regeling moet werkgevers en werknemers helpen na ziekte door blootstelling gevaarlijke stoffen

Leestijd 2 minuten

22-11-2021  De gevolgen van blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk worden vaak jaren later pas duidelijk. Voor een eventuele schadevergoeding is erkenning van de beroepsziekte een voorwaarde. Een tegemoetkomingsregeling die dit proces moet versnellen, is nu voorgelegd ter internetconsultatie.

Meer dan een miljoen Nederlanders heeft op het werk te maken met gevaarlijke stoffen. In veel sectoren kunnen werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen, bijvoorbeeld in de industrie en bouwnijverheid, maar ook in ziekenhuizen en laboratoria. Denk bijvoorbeeld aan asbest, chroom 6 of andere gevaarlijke stoffen, maar ook andere stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid. Vaak duurt het lang voordat de gezondheidsschade zichtbaar wordt, en dan is het vaak al te laat. Het tijdig in kaart brengen van de risico’s in een RI&E helpt later leed te voorkomen.

Beroepsziekte

Volgens de huidige regeling moeten slachtoffers die hun (voormalig) werkgever aansprakelijk willen stellen, eerst bewijzen dat ze een beroepsziekte hebben. Dit is een lange en juridisch moeizame weg. Om de procedure voor de erkenning van een beroepsziekte te verkorten en te versnellen, is een voorstel ingediend voor een tegemoetkomingsregeling. Deze ligt nu ter internetconsultatie. Het is de bedoeling dat de Regeling tegemoetkoming op 1 juli 2022 van kracht wordt. Reageren op de consultatie kan nog tot 7 december.

Meer weten over gevaarlijke stoffen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs.