10-04-2012  Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft enkele regelingen op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen aangepast. Zo heeft zij de Regeling Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen ingetrokken.

Geen behoeft aan aparte regeling

Er blijkt in Nederland geen behoefte te bestaan aan een aparte regeling voor de aanwijzing en beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs. De Nederlandse vertaling van de internationale voorschriften van het ADR, RID en ADN maken al deel uit van de verschillende regelingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Veiligheidsadviseur blijft verplicht

Om misverstanden te voorkomen: de Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen blijft dus verplicht, maar voor de eisen die hieraan worden gesteld, wordt verwezen naar de bestaande regelingen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen: de ADR/VLG voor wegvervoer, de RID/VSG voor spoorvervoer en de ADN/VBG voor het vervoer over de binnenwateren.

Erkende instanties

Ook de bijlagen met erkende instanties zijn aangepast. Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport staat welke instanties voor welke handelingen zijn erkend.

EVO-diensten

Om aan de verplichting van een Veiligheidsadviseur te voldoen heeft EVO diverse diensten op dit gebied, zoals het inhuren van een gecertificeerde Veiligheidsadviseur via EVO-Bedrijfsadvies of het volgen van de cursus Veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen, die opleidt tot het wettelijk ingestelde examen.