14-07-2015  In 2017 laat Rijkswaterstaat groot onderhoud uitvoeren aan de sluizen in het Twentekanaal bij Delden en Hengelo.

Voorlopig gaat Rijkswaterstaat uit van een aaneengesloten stremming van 35 dagen en enkele stremmingen van een dag.

Gesprekken met overheid

In samenwerking met partners zoals de vereniging Port of Twente zoekt EVO naar mogelijkheden tot verkorting van de duur van de stremming. Met de overheid lopen daarover gesprekken. Tegelijkertijd inventariseert EVO de te verwachten hinder en schade van de lange stremming.

Meldt hinder en schade

EVO vraagt bedrijven die hinder verwachten te melden wat de hinder en financiële schade van de geplande stremming zal zijn en wat eventeel de alternatieven voor het vervoer over water zijn.