Focus op agrifood, gezondheidszorg, water en infrastructuur, klimaat en energie, en duurzame productie

Leestijd 3 minuten

01-10-2021  Vanaf vandaag is Invest International officieel actief. Deze private onderneming ondersteunt in Nederland actieve bedrijven bij het internationaal financieren van innovatieve oplossingen die een bijdrage leveren aan het realiseren van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De onderneming, onder leiding van Joost Oorthuizen, is een joint venture van de Nederlandse Staat (51 procent) en Ontwikkelingsbank FMO (49 procent).

Naast financiering vanuit het eigen aandelenkapitaal van 833 miljoen euro biedt Invest International financiering aan vanuit publieke programma’s. Deze richten zich op het internationaal financieren van Nederlandse start-ups en mkb-bedrijven (ruim 300 miljoen euro), en op infrastructuurprojecten van overheden waarbij het Nederlandse bedrijfsleven een rol kan spelen (jaarlijks 165 miljoen euro). Met een jaarlijks bedrag voor projectontwikkeling (9 miljoen euro) helpt het fonds bedrijven bij het financierbaar maken van internationale investeringen.

Meer kapitaal beschikbaar

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat op internationale markten goede kansen bestaan voor in Nederland actieve bedrijven. Tegelijkertijd blijkt dat marktpartijen niet altijd kunnen voldoen aan de daaruit voortkomende behoefte aan internationale financiering. Vaak heeft dit te maken met risico’s die voor marktpartijen onbekend of niet aanvaardbaar zijn. Bijvoorbeeld bij investeringen met een lange(re) looptijd, bij kleinere projecten die relatief veel capaciteit van de investeerder kosten of bij projecten in landen waar marktpartijen zelf niet (meer) actief zijn.

Met de risicodragende financiering en projectdevelopmentdiensten van Invest International komt dus meer kapitaal beschikbaar. Hierdoor kunnen de internationale kansen van het in Nederland actieve bedrijfsleven beter worden benut. Invest International heeft besloten zich bij de start te richten op sectoren waarin het bedrijfsleven in Nederland veel te bieden heeft vanuit het oogpunt van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties: agrifood, gezondheidszorg, water en infrastructuur, klimaat en energie, en duurzame productie.

Stevige ambities

“De start van Invest International is een belangrijke stimulans voor het verder ondersteunen van Nederlandse bedrijven in het buitenland. Door een bundeling van krachten en extra financiële slagkracht wordt de drempel voor duurzaam investeren in het buitenland en het exporteren van Nederlandse expertise verder verlaagd”, aldus Wopke Hoekstra, minister van Financiën.

Tom de Bruijn, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, vindt het goed dat er voor Nederlandse bedrijven een extra mogelijkheid komt om duurzame activiteiten in ontwikkelingslanden te financieren. “De voordelen daarvan gaan twee kanten op: de Nederlandse economie profiteert, en in ontwikkelingslanden komen kansen concreet iets te doen aan problemen als klimaatverandering en voedseltekort.”

Echt het verschil maken

“Met Invest International krijgt Nederland een nieuwe financierder, en FMO een nieuwe partner, gericht op het behalen van de SDG’s. We zijn zeer verheugd over de extra mogelijkheden die het Nederlandse bedrijfsleven hiermee krijgt en we kijken uit naar onze samenwerking”, zegt Michael Jongeneel, CEO van FMO enthousiast. Joost Oorthuizen, CEO van Invest International: “De SDG’s bieden het internationaal opererende in Nederland actieve bedrijfsleven enorme zakelijke kansen. Als Invest International willen we investeren in de koplopers die met innovatieve oplossingen de SDG’s willen helpen realiseren. Doordat we werken voor overheden en bedrijven, kunnen we als ‘team Invest International’ echt het verschil maken.”

Over Invest International

Invest International is een private onderneming die gefinancierd is met publieke middelen. Als impact investor is het doel met het financieren van Nederlandse oplossingen een bijdrage te leveren aan het realiseren van de SDG’s en aan het toekomstig verdienvermogen van de Nederlandse economie. De aandeelhouders hebben een raad van commissarissen benoemd die toezicht houdt op het bestuur van Invest International. Op dit moment heeft Invest International ongeveer 80 werknemers.