15-09-2015  Nu de Nederlandse economie verder aantrekt, moet het kabinet investeren in meer export en een slimmere logistiek. Deze steunpilaren trokken de Nederlandse economie uit het slop en kunnen de economische groei verder stuwen. Dit stellen verladersorganisatie EVO en exportvereniging Fenedex in een eerste reactie op de troonrede.

Hoewel de turbulente wereldpolitiek, van de vluchtelingenstromen tot en met de Russische sancties Nederlandse bedrijven treft, zijn protectionistische maatregelen volgens EVO en Fenedex hierop niet het antwoord. EVO en Fenedex, die samen opkomen voor de internationale logistieke en handelsbelangen van bedrijven, willen dat het kabinet de blik naar buiten richt.

‘Winnend duo’

Om de positie van handels- en productiebedrijven in Nederland te verstevigen, moet het kabinet volgens EVO en Fenedex meer handelsmissies naar opkomende economieën organiseren en nieuwe bilaterale en Europese handelsverdragen afsluiten. Een nóg intensievere samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven is hierbij essentieel.

Om werkgelegenheid naar ons land te trekken en te behouden, moet het kabinet blijven investeren in een slimmere bevoorrading van de binnensteden en een sterke infrastructuur – ook digitaal. Slimmere logistiek, inclusief een verdere digitalisering en voltooiing van de interne markt, moet ook een leidend thema zijn tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie in 2016.