EVO en TLN: goed dat minister vasthoudt aan ingezette koers

Zoetermeer, 5 augustus 2014

Investeren in extra rijstroken op de A9 is essentieel voor de bereikbaarheid van de regio, nu en in de toekomst. Dit stellen verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN). De geplande investeringen in de A9, als verbinding tussen de A1 en A2, zijn belangrijk voor de doorstroming op het wegennet omdat het verkeer toeneemt. Almere groeit namelijk nog steeds en ook Lelystad Airport gaat meer verkeer trekken.

De snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (A1, A6, A9 en A10) worden de komende jaren verbreed om de bereikbaarheid in dit deel van de Randstad te verbeteren. EVO en TLN hebben jarenlang het belang van deze weguitbreidingen naar voren gebracht.

Almere

Almere groeit nog altijd – ook vorig jaar is het aantal inwoners toegenomen. Tot 2040 verwachten het Rijk en de regio ongeveer 60.000 nieuwe woningen en 150.000 extra inwoners in Almere. Het rijk en de regio hebben daarbij afgesproken dat de marktvraag naar woningen leidend is. Ook komt de ontwikkeling van Lelystad Airport steeds dichterbij. Tot slot maken de A6 en de A9 onderdeel uit van het netwerk van wegen dat ook in lage groei scenario’s nog altijd knelpunten kent.

Schultz

Verschillende studies, waaronder de ‘Mobiliteitsbalans 2013’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), laten zien dat de mobiliteit in de Noordvleugel blijft groeien. EVO en TLN vinden het dan ook verstandig dat minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu vooruitkijkt en robuuste oplossingen ontwikkelt die ook veel zorg besteden aan de omgeving. Zo is de tunnel in de A9 goed ingepast in de omgeving. Een robuuste oplossing (2 keer 5 rijstroken, plus wisselstrook) is belangrijk omdat een tunnel niet eenvoudig is aan te passen als er in de toekomst sprake is van een nieuw knelpunt.

Asfalt werkt

Eind vorig jaar berichtten EVO en TLN in hun Economische Wegwijzer, een jaarlijks overzicht van de top-20 duurste files in Nederland voor het goederenvervoer, dat de filedruk de afgelopen jaren op een groot aantal belangrijke knelpunten daalde. Dit kwam door investeringen in extra rijstroken. Ook in de Mobiliteitsbalans wordt dit geconstateerd. EVO en TLN stellen daarom dat het kabinet niet dezelfde fout moet maken als in de jaren ‘80 en ‘90 – toen werd er nauwelijks in knelpunten geïnvesteerd en steeg de filedruk tot ongekende hoogte.