05-08-2014   Investeren in extra rijstroken op de A9 is essentieel voor de bereikbaarheid van de regio, nu en in de toekomst. EVO en TLN vinden het verstandig van minister Schultz van Haegen dat zij aan de ingezette koers vasthoudt. De geplande investeringen in de A9, de verbinding tussen de A1 en A2, zijn belangrijk.

Groei

Almere groeit nog altijd. Tot 2040 verwachten het Rijk en de regio de bouw van ongeveer 60.000 nieuwe woningen en huisvesting van 150.000 extra inwoners. Ook komt de ontwikkeling van Lelystad Airport steeds dichterbij.

Belang

De snelwegen tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (A1, A6, A9 en A10) worden de komende jaren verbreed om de bereikbaarheid in dit deel van de Randstad te verbeteren. EVO en TLN hebben jarenlang het belang van deze weguitbreidingen naar voren gebracht.

Asfalt werkt

Eind vorig jaar berichtten EVO en TLN in hun jaarlijks overzicht van de top-20 van voor het goederenvervoer duurste files dat de filedruk de afgelopen jaren op een groot aantal belangrijke knelpunten daalde. Dit kwam door investeringen in extra rijstroken.

EVO en TLN stellen daarom dat het kabinet niet dezelfde fout moet maken als in de jaren ‘80 en ’90, toen nauwelijks in opheffing van knelpunten werd geïnvesteerd en de filedruk tot ongekende hoogte steeg.