Investeren in milieuvriendelijke oplossingen wordt ook dit jaar ondersteund

In de EIA en MIA/VAMIL zijn interessante maatregelen opgenomen voor de logistiek.

4-1-2018  De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) heeft onlangs de lijsten gepubliceerd voor stimuleringsmaatregelen om te investering in energie- en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.

Het betreffen de Energie Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu Investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA/VAMIL)-regeling. In beide stimuleringsmaatregelen zijn interessante maatregelen opgenomen voor de logistiek.

EIA

Van investeringen die onder de EIA vallen mag 54,5 procent van de investeringskosten van de fiscale winst worden afgetrokken. Dit mag bovenop de gebruikelijke afschrijving. Voorwaarde is wel dat het bedrijfsmiddel op de Energielijst vermeld staat en dat binnen drie maanden na het geven van de opdracht, de aanvraag via www.mijnrvo.nl gedaan is.

Een rekenvoorbeeld:
De fiscale winst in 2018 bedraagt € 500.000. De vennootschapsbelasting is twintig procent voor de eerste schijf tot € 200.000 en 25 procent boven € 200.000. Er worden voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen gedaan.
De EIA bedraagt 54,5 procent van € 300.000, dat is € 163.500.
De fiscale winst wordt nu € 336.500 (€ 500.000 - € 163.500).
Zonder EIA moet € 115.000 aan vennootschapsbelasting betaald worden. Met EIA betaalt slechts € 74.125. Het fiscale voordeel bedraagt € 40.875.
Het netto EIA-voordeel is ongeveer 13,5 procent van de investeringskosten.

Een aantal interessante bedrijfsmiddelen waar de EIA op van toepassing is:

 • Standairco;
 • Zijafscherming;
 • De dolly bij een LZV;
 • Dubbel laadvliersysteem;
 • Start en stopsysteem op de vrachtautomotor;
 • Verplaatsbare schotten bij geconditioneerd transport.

Bekijk het volledige overzicht voor EIA.

MIA/VAMIL

De milieu-investeringsaftrek (MIA). Hierbij mag er een percentage van het investeringsbedrag ten laste worden gelegd van de winst in het kalenderjaar waarin het bedrijfsmiddel is aangeschaft. Het percentage wat ten laste mag worden gelegd staat omschreven in de lijst en kan oplopen tot 36 procent.

De willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) biedt de mogelijkheid om 75 procent van een investering op een willekeurig moment af te schrijven. Doordat dit mag in een jaar naar keuze kan de fiscale winst worden verminderd.

Er zijn bedrijfsmiddelen waarbij van zowel de MIA als de VAMIL gebruik kan worden gemaakt. Enkele voorbeelden zoals deze te vinden zijn op de Milieulijst:

 • Elektrische bestel of vrachtauto;
 • Aardgas aangedreven bestel of vrachtauto;
 • Quiet truck;
 • Automatisch smeersysteem met biologisch afbreekbaar, nontoxisch smeervet;
 • Gesloten roetfilter voor koelmotor of een werktuig;

Bekijk het volledige overzicht voor MIA/VAMIL.

 

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder