Investering in talentontwikkeling noodzakelijk, juist in het mkb

Ontwikkelingsbeleid zorgt voor tevreden en gemotiveerde medewerkers

09-12-2020 Wist je dat bijna de helft van de handels- en productiebedrijven nog geen beleid heeft vastgelegd voor de (door)ontwikkeling van hun medewerkers? Dat blijkt uit de resultaten van ons onderzoek ‘HRM-trends in de handel en logistiek 2020’. Tijd blijkt de meest voorkomende reden te zijn voor het ontbreken van een ontwikkelingsbeleid. Manue Azoulay, beleidsadviseur human capital: “De verwachting voor 2021 is dat nog een klein aantal meer bedrijven beleid voor talentontwikkeling zal opstellen. Dit is een goed teken, want het percentage moet echt omhoog”. In dit artikel lees je hoe je een ontwikkelingsbeleid inzet voor tevreden en gemotiveerde medewerkers. 

Vastgelegd 

43 procent van de respondenten heeft nog geen ontwikkelingsbeleid vastgelegd blijkt uit het arbeidsmarktonderzoek. Een ontwikkelingsbeleid is het geheel aan instrumenten en activiteiten dat jij als werkgever gebruikt om medewerkers op niveau te houden om de taken in de huidige functie en taken in de toekomst uit te kunnen voeren. Denk de verwachtingen die je schept bij de werving en selectie, het introductieprogramma van nieuwe werknemers, coaching on the job, opleidingen en trainingen, functioneringsgesprekken en persoonlijke ontwikkelplannen. Dit beleid wordt vormgegeven aan de hand van de organisatiedoelstellingen, maar ook de visie die jij als werkgever hebt op het ontwikkelen van je medewerkers met het doel de juiste persoon op de juiste plek te hebben en zo goed mogelijk te laten functioneren. 

Ongeveer 1 op de 5 respondenten die zo’n beleid nog niet hebben vastgelegd, verwacht dat in 2021 te gaan doen. Azoulay: “Op zich goed nieuws, want de inhoud van werk verandert in rap tempo. Daarbij zien we een groot verschil tussen groot-bedrijf (84 procent) en kleine ondernemers (21 procent).  We zien taken verdwijnen en functies veranderen onder invloed van toenemende technologieën en automatisering. Het is van groot belang om medewerkers hierin mee te nemen en te blijven ontwikkelen. Dit zorgt niet alleen voor kwalitatief goede, maar ook voor betrokken en gemotiveerde medewerkers. Een win-winsituatie binnen ieder bedrijf.” 

Tijd 

Bij het ontbreken van ontwikkelingsbeleid is, volgens de respondenten, tijd de meest genoemde beperkende factor. Wellicht opvallend is dat wij enerzijds hebben gezien dat het meest ingezette middel in het ontwikkelingsbeleid voor medewerkers het persoonlijke ontwikkelingsplan is. Anderszijds blijkt bij het ontbreken van dat beleid dat relatief vaak wordt gezegd dat de persoonlijke, individuele aanpak juist reden is dat er geen ontwikkelingsbeleid is vastgelegd. Daaruit kan worden geconcludeerd dat er weliswaar bij deze bedrijven aandacht is voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers, maar dat dit niet altijd voortvloeit uit structureel vastgelegd strategisch personeelsbeleid of dat er een koppeling is met de visie van de organisatie. 

Aan de slag 

En als je dan eenmaal de tijd hebt gevonden, weet je dan waar je moet beginnen? Deze doelgroep, vooral op lbo of mbo-niveau, is niet gewend om over (talent)ontwikkeling na te denken of om zichzelf aan te melden voor een scholingstraject. Prik daarom een aantal momenten per jaar om het gesprek met medewerkers aan te gaan en te horen wat er speelt op de werkvloer. Praat daarbij  over de werkzaamheden,  verbreding en verandering in zijn of haar werk, kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn. Leg de uitkomsten van de gesprekken vast, bespreek de actiepunten en zet deze om in een plan van aanpak. Je zult zien dat de oplossingen niet altijd een externe opleiding of training hoeft te zijn, veel wensen zijn namelijk op de werkvloer al op te lossen door bijvoorbeeld mee te lopen met een andere collega met meer ervaring of kennis op een bepaald werkgebied, op een andere locatie of een andere afdeling. 

Hulp nodig? 

Is een externe opleiding of training wel één van de oplossingen? Bekijk dan ons uitgebreide aanbod toonaangevende logistieke en exportopleidingen of vraag onze digitale opleidingengids aan. Van mbo tot post-hbo, volledig gericht op de praktijk. Twijfel je of heb je vragen? Neem dan contact op met onze opleidingsadviseurs via 079 3466 990 of stuur een mail naar opleidingen@evofenedex.nl

Onze opleidingsadviseur Gabriëlla
Contact

Hulp nodig bij het kiezen van een opleiding?

Gabriëlla en de andere opleidingsadviseurs helpen je graag verder