Zoetermeer, 17 september 2013

Bezuinigingen Miljoenennota raken Groningen, Drenthe en Friesland niet

Transport en Logistiek Nederland (TLN) en verladersorganisatie EVO vinden het verstandig dat ondanks het schrappen van 300 miljoen euro aan investeringen voor wegen, de geplande investeringen in Groningen, Drenthe en Friesland volgens plan doorgaan. Dit stellen verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) in een reactie op de Miljoenennota. 

Een aantal van deze projecten wordt uitgevoerd in het kader van de compensatiegelden als gevolg van het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn zoals de N31 Haak Leeuwarden, A7 Zuidelijke Ringweg Groningen en de A6/A7knooppunt Joure. Door de ombouw van het knooppunt Joure ontstaat een ongehinderde en veilige goederenstroom tussen de A7 en de A6.

Geschrapt

Eerder dit jaar heeft de minister besloten de geplande investeringen in het aquaduct van de A6 bij Scharsterrijn te schrappen. Dit betekent dat het verkeer in de toekomst te maken krijgt met een brug in een autosnelweg die in de zomerperiode veelvuldig zorgt voor oponthoud voor het wegverkeer. Door het niet gelijktijdig aanleggen van een aquaduct en de ombouw van het knooppunt, is er sprake van een forse kapitaalsvernietiging, aldus EVO en TLN. Door een combinatie van werkzaamheden kunnen kosten worden bespaard en kan de hinder voor het wegverkeer als gevolg van de werkzaamheden worden beperkt. De brug is over een aantal jaren sowieso aan vervanging toe.

Miljoenennota 

Volgens TLN en EVO worden ondernemers door de nieuwe bezuinigingen verder op kosten gejaagd, bijvoorbeeld door de accijnzen op diesel te verhogen. De eerder aangekondigde investeringimpuls van 300 miljoen euro in wegen is geschrapt. Ook vindt er geen inflatiecorrectie op rijksuitgaven plaats, waardoor het kabinet de komende jaren nog eens 1,6 miljard euro minder investeert in infrastructuur.

Deze bezuinigingen komen bovenop de reeds eerder aangekondigde miljardenbezuiniging op infrastructuur. EVO en TLN bestempelden het Infrastructuurfonds eerder al als ‘plunderpot’. De verladers en vervoerders stellen dat de bereikbaarheid en concurrentiepositie van Nederland in Europa komt steeds verder onder druk komt te staan.

Het enige lichtpuntje is het schrappen van de voorgenomen forse accijnsverhoging op LNG – een veelbelovende brandstof voor het zware goederenvervoer over de weg en het water.