17-01-2012  Minister Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ontving gisteren de plannen van de diverse topteams voor innovatiecontracten in de topsectoren. Logistiek is een van deze sectoren waarin overheid en bedrijfsleven samen investeren om te innoveren. EVO benadrukt dat logistiek als bepalende randvoorwaarde geldt voor de overige topsectoren.

Samenwerken

De verladersorganisatie vindt het belangrijk dat de overheid en het bedrijfsleven samenwerken en noemt het noodzakelijk langdurig te investeren in innovatieve logistieke concepten en technieken. Met name initiatieven die zijn gericht op verbetering van internationale goederenstromen en aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, hebben volgens EVO prioriteit.

Informatieverstrekking

Internationale goederenstromen lopen nu nog verre van optimaal omdat bedrijven herhaaldelijk dezelfde informatie aan diverse overheidsinstanties moeten aanleveren. Ook de onderlinge informatieverstrekking tussen ketenpartners en de systemen die binnen de logistieke keten worden gebruikt, is nog voor verbetering vatbaar.

Platform

Zo sluiten bedrijfssystemen slecht op elkaar aan. Dat zorgt voor inefficiëntie. De ontwikkeling van een neutraal Logistiek Informatie Platform moet dit soort belemmeringen in de logistieke keten opheffen. Europese projecten die zorgen voor vermindering van de transactiekosten in een keten kunnen hiervan profiteren.

Optichain

Een voorbeeld is de Europese verladersorganisatie ESC die samen met andere Europese belangenbehartigers, de overheden en de wetenschap werkt aan Optichain. Dit systeem, dat nog in ontwikkeling is, digitaliseert en optimaliseert de gegevensstroom rondom het goederenvervoer en vermindert de transactiekosten.

Personeel

Ook het vinden en behouden van voldoende, goed geschoold en gemotiveerd personeel binnen de logistiek wordt een grote uitdaging. De gezamenlijke investering in logistieke innovatie blijft wat EVO betreft niet beperkt tot de techniek maar wordt ook ingezet voor de ontwikkeling van voldoende arbeidsmarktpotentieel.

Gouden driehoek

EVO anticipeert hierop door de ‘gouden driehoek’ van onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven bij elkaar aan tafel te zetten. Niet alleen in de EVO-Raad voor logistieke kennis waar op strategisch niveau over deze thema’s wordt gesproken, maar vooral ook door gezamenlijk nieuwe initiatieven te ontplooien die voor het logistieke bedrijfsleven prioriteit hebben, zoals logistieke informatiesystemen en duurzaamheid.

Kennisakkoord

EVO was samen met onderwijsinstellingen initiatiefnemer voor het eerste Kennisakkoord Logistiek hbo dat in 2005 werd gesloten. In 2011 is deze succesvolle samenwerking gecontinueerd. Bedrijfsleven, onderwijs en Dinalog werken nu samen aan onder meer de totstandkoming van kennisdistributiecentra om kennisdeling en samenwerking op het gebied van innovaties in de regio mogelijk te maken. Daarnaast werkt EVO samen met TLN en de MBO-Raad aan een soortgelijk kennisakkoord op mbo-niveau.