04-10-2016  Het beleid rondom stedelijke distributie staat in diverse steden onder druk. Diverse overheden ontwikkelen het komende jaar nieuw beleid en instrumenten die van invloed zijn op stedelijke distributie en toegang tot steden. Denk hierbij aan het milieuzone-convenant dat eind 2017 afloopt en (lokale) CO2-reductieprogramma’s. Ook zijn er in 2018 gemeentelijke verkiezingen, waardoor stedelijke distributie (weer) op de agenda staat.

Synergie

EVO is een aanjager van nieuw beleid. Zo wordt er gestreefd naar een moderner kader voor toegangsbeleid dan de milieuzones, die inmiddels al bijna tien jaar oud zijn. Bovendien ziet EVO kansen voor synergie met de Greendeal ZES. Randvoorwaarden voor EVO hierbij zijn een landelijk afwegingskader en incentives, zodat een lappendeken van maatregelen wordt voorkomen.

Expertmeeting 11 oktober

De EVO-standpunten in dit turbulente dossier komen tot stand in nauwe samenspraak met de leden. Daarom organiseert EVO op dinsdag 11 oktober van 10.00 tot 12.00 uur een expertmeeting, voorafgaand aan het congres Inkoop Transport. Leden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan de expertsessie. Aanmelden kan bij beleidsadviseur Anne Griffioen. Wie aansluitend wil deelnemen aan het congres Inkoop Transport kan zich aanmelden via inkooptransport.nl.