27-01-2014  De invoering van het aangiftesysteem AGS 2 verloopt niet zonder problemen. Op 9 februari 2014 staat een nieuwe technische release gepland. Met deze release moeten veel van de huidige problemen met aangiftesysteem voor invoer worden opgelost, zoals het verwerken van alle soorten invoeraangiften en het in hoge snelheid raadplegen van het nieuwe tariefsysteem DTV.

Implementatietermijn

Vanwege de technische problemen is de eerder geplande einddatum van 30 april 2014 voor implementatie losgelaten. Na de release overlegt de douane met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, waaronder EVO, over een moment waarop meer aangevers aangesloten kunnen worden. Ook worden er nieuwe afspraken gemaakt over de uiterste datum waarop alle AGS 2 aangevers aangesloten moeten zijn. Eind januari 2014 moeten er in ieder geval dertig aangevers zijn aangesloten.

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website van de Nederlandse douane. Ook kan contact worden opgenomen met EVO, of kijk op de dossierpagina internationale handel.