Wetsvoorstel is eerste stap naar systeem van rekeningrijden

Leestijd: 2 minuten

21-04-2021  Het wetsvoorstel vrachtwagenheffing moet door een nieuw kabinet worden ingediend. Ook de bijbehorende terugsluisovereenkomst over de besteding van de netto-opbrengsten wordt aan de nieuwe bewindspersoon gelaten. Dat heeft demissionair minister Van Nieuwenhuizen de Tweede Kamer meegedeeld in een brief over de voortgang van de invoering van dit wetsvoorstel.

Het wetsvoorstel vrachtwagenheffing ziet evofenedex als een eerste stap naar een systeem van rekeningrijden voor iedereen. Alleen op die manier wordt er daadwerkelijk effect op de bereikbaarheid en het milieu gerealiseerd. Essentieel voor ons is dat de netto-opbrengsten, totdat rekeningrijden voor iedereen is ingevoerd, volledig worden teruggesluisd naar de ondernemers, voor innovatie en verduurzaming van logistieke ketens.


Betalen naar gebruik

Wij blijven daarom met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in overleg, zodat we met een nieuwe minister van IenW afspraken kunnen maken over de terugsluis van opbrengsten van deze heffing. Daarnaast roepen wij het nieuwe kabinet op om werk te maken van invoering van een systeem van betalen naar gebruik voor iedereen.

Uitstel

De minister stelt ook dat de invoering van het stelsel vier jaar na afronding van de behandeling in de Eerste en de Tweede Kamer gerealiseerd kan zijn. Gezien het uitstel van de behandeling is het beoogde invoeringsjaar van 2024 daarmee onzeker geworden.