04-09-2013  Jaarlijks onderzoekt EVO voor haar leden wat de kostenontwikkelingen zijn in het wegvervoer. Deze gegevens worden verwerkt in een rapport dat leden kunnen gebruiken bij het vaststellen van de transportkosten voor volgend jaar, en bij de onderhandelingen met de vervoerder over de nieuwe tarieven.

Bijeenkomst

EVO organiseert op 15 oktober de bijeenkomst ‘Kostenontwikkeling in het wegvervoer’ om u te informeren over de componenten die de kostprijs van wegvervoer bepalen. Deze bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die te maken heeft met onderhandelingen met vervoerders over transportkosten.

Voor bedrijven met eigen vervoer kan de bijeenkomst ook interessant zijn, omdat het rapport informatie geeft om de kosten van de voertuigen te beheersen. Tijdens de bijeenkomst, die een dagdeel duurt, wordt ingegaan op de kostenontwikkeling in 2013. Bedrijfsjuristen van EVO houden een presentatie over contracten in de logistiek.

Meer informatie