22-06-2017  Deskundigen van evofenedex hebben in de afgelopen maanden een kostenindicatiemodel ontwikkeld voor verladers die gebruik maken van wagenladingverkeer via spoorvervoer. Op deze manier wil evofenedex verladers inzicht geven in de prijsopbouw van het transport zoals de spoorvervoerder dat verzorgt. Op dit moment is er nog geen model ontwikkeld voor containervervoer over het spoor.

Wagenladingverkeer

Bij het wagenladingverkeer bestaat de trein uit verschillende soorten wagons met lading van verschillende spoorverladers. Dit concept is geschikt voor producenten die te weinig lading hebben om een complete trein te vullen. De kostenindicatie wordt opgebouwd door gebruik te maken van een rekenmodel. Dat geeft een indicatie van de vaste kosten die de spoorvervoerder moet maken om het transport van wagenladingen te realiseren. Daarbij wordt o.a. gekeken naar welk type wagon gebruikt wordt en welke afstand moet worden afgelegd.

Onderhandelen

Aan de hand van het model kan de verlader een indicatie krijgen welke marge de vervoerder (bij benadering) in rekening brengt voor het totale transport. Deze informatie geeft zo de verlader weer ruimte om te onderhandelen over het aangeboden tarief van de vervoerder.

Betrouwbaarheid

De eerste ervaringen met bedrijven die gebruik maken van spoorvervoer tonen aan dat het model een afwijking kent. Deze afwijking is gemiddeld vier procent op de tarieven die de verlader ontvangt. Dit percentage wil evofenedex nog verder verkleinen.

Marktconform

evofenedex nodigt daarom bedrijven uit kosteloos gebruik te maken van het kostenindicatiemodel. Op deze manier kunnen verladers meteen beoordelen of de tarieven voor hun transport marktconform zijn of niet. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met bedrijfsadviseur Ton Mooren, telefoon 079 3467 346.