ISZW legt bouwlocaties stil wegens gevaarlijke stoffen

Aangekondigd beleid inspectie treedt in werking

12-10-2018 De Inspectie SZW heeft op 2 oktober dertig bouw- en infralocaties in Tilburg gecontroleerd. Bij 22 werkplekken heeft de Inspectie SZW de werkzaamheden tijdelijk moeten stilleggen. Oorzaken hiervan waren de grote risico's dat werknemers vallen, worden aangereden of worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen.

Gevaarlijke stoffen

Op vier locaties werden werknemers blootgesteld aan gevaarlijke stoffen zoals kwarts, houtstof of dieselmotorenemissie. Op locatie waar asbestverwijdering plaatsvond, ontbrak het vrijwaringsbewijs. De Inspectie SZW heeft hier in acht situaties de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd.

Beleid

Deze controles passen in de beleidslijn die de Inspectie begin dit jaar heeft aangekondigd. Projectleider Diana Martens van de Inspectie SZW deelde toen in Logisticx : “Uit een onderzoek onder grote bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, blijkt dat driekwart niet aan de regels voldoet, die bedrijven krijgen van ons een waarschuwing en een ‘korte’ periode de kans om de tekortkoming op te heffen. Dat doen de meesten dan ook. Als wij een keer terugkomen en het is nog steeds niet op orde, is zo’n bedrijf de sigaar. Dan kunnen maatregelen als een boete of een stillegging van het bedrijf volgen. Maar meestal komt het gelukkig niet zo ver.”

Blootstelling voorkomen

Om bedrijven te helpen blootstelling van gevaarlijke stoffen aan werknemers te reduceren organiseert ISZW, FocalPoint en evofenedex op 31 oktober bij Pon Logistics de bijeenkomst “Hoe werk jij veilig?