12-08-2016  Na diverse andere Europese landen wil Italië nu ook een minimumloon invoeren. Op 23 juli 2016 heeft de Italiaanse regering hierover een wet aangenomen. Hoe men de wet gaat uitvoeren, is nog niet bekend.

De wet zal van toepassing zijn op onder meer de transportbranche, maar het is nog niet duidelijk wie daar precies onder vallen. Het belangrijkste doel van de wet is het creëren van gelijke arbeidsvoorwaarden. Dit houdt in ieder geval in dat er een gelijk (minimum)loon betaald dient te worden, een minimum aantal vakantiedagen dient te zijn afgesproken, een maximaal aantal uren dat er gewerkt mag worden en een minimum hoeveelheid rust die moet worden genoten. Ook zullen er regels in staan omtrent gezondheid en hygiëne op de werkplek, regels voor bepaalde specifieke groepen werknemers (zoals jongeren en zwangere vrouwen), gelijke behandeling voor mannen en vrouwen en een non-discriminatiebeginsel.

Naleving

Om de naleving van deze regels te kunnen waarborgen, komt er een registratieplicht voor (bepaalde groepen) buitenlandse werknemers, waarbij het Italiaanse miniserie van werkgelegenheid geïnformeerd dient te worden over de werkperiode in Italië, zoals de plaats en de duur van de werkzaamheden. Ter onderbouwing van deze registratie moeten verschillende documenten worden aangeleverd zoals arbeidsovereenkomsten, loonstroken, bewijzen dat de lonen ook daadwerkelijk betaald zijn en gegevens uit het KvK-register. Deze gegevens moeten tot twee jaar na de desbetreffende werkzaamheden in Italië bewaard worden.

Implicaties

De wet voorziet ook in een mogelijkheid waarbij er een vertegenwoordiger in Italië wordt aangesteld die als aanspreekpunt geldt voor de Italiaanse overheid en diverse documenten en gegevens moet kunnen overleggen. Uiteraard volgt EVO deze situatie op de voet. Zodra er meer bekend is over de invoering van deze nieuwe wet en meer duidelijkheid is over de (mogelijke) implicaties ervan, publiceert EVO hierover.