01-07-2011  De IVW heeft het afgelopen jaar meer ingezet op risicogestuurd toezicht. Dat staat te lezen in het Jaarverslag 2010 van de inspectiedienst. Op deze manier wil de inspectie de handhaving richten op bedrijven die zich niet aan de regels houden.

Daarnaast heeft de IVW een jaarplan opgesteld met KLPD, VWA, Arbeidsinspectie, VROM-inspectie en de Douane. Met dit gezamenlijk plan wil IVW streven naar een lagere toezichtlast voor ondernemers en effectiever toezicht.

EVO kan zich goed in deze voornemens van de inspectiedienst vinden. De toezichtlast moet daar plaatsvinden waar het nodig is. Met meerdere inspecties tegelijk een bedrijfsbezoek verrichten bespaard de ondernemer veel tijd.

Uit de jaarcijfers van de IVW blijkt verder dat het aantal audits voor systeemtoezicht lager is dan gepland. EVO gaat met de IVW in gesprek om de oorzaken hiervan te bespreken.

Het jaarverslag is te downloaden via de website van de IVW.