17-05-2013  Jack van der Veen is tijdens de algemene ledenvergadering op 16 mei gekozen als voorzitter van vereniging Logistiek management (vLm). Van der Veen, als hoogleraar verbonden aan de Nyenrode Business Universiteit, neemt de voorzittershamer over van Mieke Damen die deze rol vanuit haar bestuurslidmaatschap op interim basis heeft vervuld.

Missie

Van der Veen heeft als lid en als voorzitter van vLm de persoonlijke missie om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de wetenschap. ‘We moeten de logistiek in Nederland stimuleren. Als vereniging hebben we een bepaalde rol te vervullen: wat is logistiek en wat moet het worden? Logistiek is niets voor niets een topsector.' Van der Veen is daarbij van mening dat de vereniging functioneert voor en door de leden. ‘Ik geloof erg in cocreatie en wil leden ook aanspreken op hun taken en verantwoordelijkheden’.

Prof.dr. Jack van der Veen

Jack van der Veen (54) studeerde Econometrie aan de Universiteit van Groningen, waar hij ook promoveerde en een werkkring vond. In 1990 werd hij universitair docent op Nyenrode en in 2000 werd hij daar voor het eerst benoemd tot hoogleraar supply chain optimization. Van der Veen is een veelgevraagd spreker en adviseur op het gebied van supplychainmanagement. Voor vLm is Jack van der Veen tot op heden voorzitter van de jury van de Nederlandse Scriptieprijs Logistiek.