05-04-2012  Goederenzendingen naar Japan worden minder vaak door de douane (fysiek) gecontroleerd als een ondernemer beschikt over een AEO-certificaat Veiligheid of AEO-certificaat Douanevereenvoudigingen en Veiligheid. Ook moet de ondernemer toestemming hebben verleend om gegevens uit te wisselen met landen waarmee de EU een overeenkomst voor wederzijdse erkenning heeft gesloten.

Japanse gecertificeerde bedrijven

Hetzelfde voordeel geldt voor Japanse AEO-exporteurs die goederen exporteren naar de EU. Om in de douanesystemen Japanse gecertificeerde bedrijven te kunnen identificeren, heeft de Europese commissie een tijdelijke oplossing voorgeschreven.

Codes

Om van de voordelen van de internationale afspraak te profiteren, moeten aangevers bepaalde codes in de douaneaangiften gaan vermelden. Op de website van de Belastingdienst staat hierover meer informatie.