Is jouw bedrijf verplicht om energie te besparen? Controleer het!

De informatieplicht geldt voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken

02-04-2019  Vanaf 1 juli 2019 geldt de informatieplicht energiebesparing voor ruim 100.000 bedrijven. Deze wettelijke verplichting is een uitbreiding van de Wet milieubeheer en verplicht je als bedrijf om energiebesparende maatregelen te nemen. Misschien geldt de informatieplicht ook wel voor jou.

Voor welke bedrijven?

De informatieplicht energiebesparing geldt voor bedrijven die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 gas verbruiken. Voldoe je daaraan? Dan is er werk aan de winkel. Je bent namelijk verplicht om de genomen maatregelen in het eLoket van de RVO te rapporteren.

Waarom deze informatieplicht?

Deze wettelijke verplichting is bedoeld om mkb-ers bewuster om te laten gaan met energie. Dat kunnen zowel grote als kleine maatregelen zijn; als ze zich maar binnen vijf jaar laten terugverdienen. Je investeert dan op een kostenneutrale manier in een meer duurzame en zuinige bedrijfsvoering.

Zijn er ook uitzonderingen?

Sommige bedrijven zijn uitgezonderd van de informatieplicht. Zij hoeven dus ook niet de door hen getroffen maatregelen te rapporteren. Dit zijn:

  • bedrijven of instellingen die per jaar minder gebruiken dan 50.000 kWh én 25.000 m³ aardgas (equivalent);
  • glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan het CO2-vereveningssyteem (artikel 15.51 Wet milieubeheer);
  • deelnemers aan het Europese emissiehandelssysteem (EU ETS) (artikel 16.5 Wet milieubeheer);
  • type C-inrichtingen volgens artikel 1.2 Activiteitenbesluit milieubeheer;
  • deelnemers aan het convenant Meerjarenafspraken energie-efficiëntie (MJA3).

Let op: voor bedrijven die auditplichtig zijn onder de Europese Energie-Efficiency Richtlijn (EED) geldt dus wél de informatieplicht, maar voor hen is de rapportage-deadline gesteld op 5 december 2019.

En nu?

Check eerst met het stappenplan of jouw bedrijf onder de informatieplicht valt. Natuurlijk kun je ook direct beginnen met de rapportage in het eLoket. Bekijk de handleiding eLoket informatieplicht energiebesparing van RVO.

Onze bedrijfsjurist Peter
Contact

Advies nodig of vragen?

Peter en de andere bedrijfsjuristen helpen je graag verder