Is jouw verkeersplan in het magazijn wel up-to-date?

Zorg voor aanpassingen in het verkeersplan wanneer er logistieke veranderingen plaatsvinden.

20-01-2020  “80 procent van de warehouses in Nederland heeft geen passend verkeersplan. Dat durf ik wel te beweren.” Dat zegt Arjen Lagerweij, adviseur bij evofenedex waarmee hij onder meer logistieke bedrijven ondersteunt bij het maken van een verkeersplan in en direct buiten het magazijn.

80 procent klinkt als een verrassend hoog percentage. Maar niet als je kijkt naar het relatief hoge aantal verkeersincidenten in deze logistieke gebieden. Volgens het RIVM vonden er vorig jaar circa 150 ongevallen plaats met een heftruck, waarvan enkele met dodelijke afloop. Dat betekent dat er om de tweeënhalve dag een incident is met een heftruck. In dat licht bezien is het niet zo vreemd dat veruit de meerderheid van de Nederlandse magazijnen geen of een gebrekkig verkeersplan blijkt te hanteren.

Lagerweij schetst een onthutsend beeld van de verkeersinrichting van magazijnen. “Wij komen het meest bij de verladers en daar zien we dat veel bedrijven niet eens voldoen aan de minimale voorwaarden, zoals een duidelijke belijning, verkeersborden en fysieke scheiding van truckverkeer en voetgangers. Ik heb meegemaakt dat 80 man vanuit een rookhok kriskras door het magazijn terugliepen naar hun werkplek op kantoor. Dan heb je niet goed nagedacht over een veilige inrichting van het magazijn en de plaats van een rookzone…”

Verkeersplannen verouderd

Gezien de recente ontwikkelingen in de magazijninrichting is het nuttig en eigenlijk noodzakelijk om een deugdelijk verkeersplan te hebben. Daarnaast schrijft de Arbowet in artikel 3 duidelijk enkele richtlijnen voor waar een veilige werkplek aan moet voldoen. Lagerweij merkt op dat in veel magazijnen de verkeersinrichting niet wordt aangepast aan de intensievere logistieke operatie. Door de economische omstandigheden wordt het drukker in de magazijnen. Bovendien werken er steeds meer tijdelijke medewerkers in het magazijn. Directe leveringen aan de eindklant zorgen voor extra veel kleine orders.

Allemaal ingrediënten die van invloed zijn op de verkeersafwikkeling in een magazijn. Lagerweij: “Zorgen voor een goed overzicht en duidelijke verkeersregels maakt dat de logistieke operatie efficiënter verloopt dan wanneer je dat niet goed geregeld hebt. Gek genoeg ligt de oorzaak voor het ontbreken van een verkeersplan vaak aan het feit dat verladers en logistiek dienstverleners meer oog hebben voor de efficiency van het logistieke proces. Echter, een goed verkeersplan verhoogt juist dat effect.”

Ziekteverzuim neemt af

Andere oorzaken die spelen, zijn volgens Lagerweij de vermeende hoge kosten en de veronderstelling dat het maken van een verkeersplan veel tijd kost. “Dat valt in beide opzichten reuze mee. De kosten zijn relatief laag, zeker als je het vergelijkt met de hoeveelheid tijd en geld die een werkgever kwijt is aan schades aan producten, stellingen en interntransportmaterieel en ziekteverzuim om nog maar te zwijgen over de gevolgkosten wanneer er echt een ongeluk in het magazijn is gebeurd.”

“Een verkeersplan schept duidelijkheid en zorgt voor een goede organisatie van de verkeersveiligheid. Daar worden mensen blij van. Als je daarmee het ziekteverzuim met één procent kunt drukken, dan bespaar je zelfs geld. Bovendien is het opstellen van een verkeersplan echt geen rocket science. Je bent geen dagen kwijt, zoals men in de sector misschien denkt. Het opstellen van een verkeersplan kost tijd, maar dat tijdverlies compenseer je door een soepelere operatie dankzij duidelijke verkeersregels -en structuren, aldus Lagerweij. “Maak samen met de medewerkers een plan van aanpak om het verkeersplan te borgen. Creëer voorgangssituaties waar verkeer elkaar kruist door middel van verkeersborden of haaientanden; soms kan een instructie al voldoende zijn.”

“Accentueer verkeerszones via belijningen en borden om voetgangers en rijdend materieel te scheiden en richt vaste locaties in voor bijvoorbeeld pallets die gepalletiseerd of geconsolideerd worden. Het beste kun je beginnen door van bovenaf, bijvoorbeeld vanaf een mezzazine, de inrichting van een magazijn te inventariseren. Leg alle verkeersstromen vast in een spaghettidiagram waardoor je goed inzicht krijgt waar knelpunten optreden. Vaak wordt dan ook duidelijk waar er overbodige verkeersstromen optreden, deze kun je dan wegsnijden.”

Ook net buiten het magazijn is volgens Lagerweij een verkeersplan noodzakelijk. Het komt regelmatig voor dat chauffeurs die plotseling achter vrachtwagens vandaan komen, worden aangereden of dat vrachtwagens te vroeg wegrijden tijdens het laden of lossen. Beknellingen van chauffeurs tijdens het laad- en losproces komen ook voor. Lagerweij: “Ook hiervoor geldt: maak duidelijke afspraken hoe je met elkaar samenwerkt, creëer duidelijke zones en maak gebruik van veiligheidsvoorzieningen.”

Dit artikel is eerder gepubliceerd in Warehouse Totaal.


Bedrijfsadvies verkeersplan

Jaarlijks zijn er vele ongevallen in het magazijn, zelfs met dodelijke afloop. Veelal is er een samenloop van omstandigheden aan te grondslag. Een belangrijk onderdeel is onduidelijkheid in de verkeersafspraken binnen het magazijn. Is er belijning? Worden voetgangers gescheiden van transportmiddelen? Hangen er spiegels bij onoverzichtelijke kruisingen? Komen klanten, contractors en chauffeurs in het magazijn? Als werkgever en werknemer wil je er natuurlijk alles aan doen om gezond en veilig te werken. Bij bedrijfsadvies verkeersplan leidt Arjen je door de vier fases van het traject heen met als doel de veiligheid in je magazijn te waarborgen.