Juiste goederencode voorkomt naheffing

Goederencodes bepalen hoogte invoerrechten

12-05-2022  Ieder product ter wereld heeft een goederencode, van een aardbei tot een complete freesmachine. Het merendeel van de producenten of verkopers die hun producten in eigen land of de Europese Unie afzetten, weet misschien niet eens dat er een goederencode aan hun product is gekoppeld. Zo’n code is dan immers niet nodig. 

Maar als diezelfde aardbei of freesmachine wordt verkocht aan een partij buiten de Europese Unie (EU), ontstaat al snel een verplichting de goederencode in de uitvoeraangifte op te nemen. Door deze code krijgt het Centraal Bureau voor de Statistiek gegevens over de internationale handel, zoals het soort goederen dat Nederland exporteert en de waarde daarvan. Bovendien verplichten factuureisen in het bestemmingsland de verkoper de goederencode op de handelsfactuur te vermelden.

Nog belangrijker bij invoer

De goederencode is nog belangrijker bij het invoeren van goederen uit landen buiten de EU, omdat aan de code een invoerrechtpercentage is gekoppeld. De douane berekent de hoogte van het invoerrecht aan de hand van dat percentage. Een bedrijf moet dat invoerrecht (naast btw en eventuele andere heffingen) eerst over de factuurwaarde van de goederen betalen om deze in de EU te kunnen invoeren.
Omdat ook de leverancier buiten de EU de goederencode in de uitvoeraangifte moet vermelden, wordt dezelfde code ook vermeld op de commerciële factuur aan de koper in Nederland. Vaak wordt door de koper klakkeloos aangenomen dat de leverancier de correcte code doorgeeft. Als op deze code ook nog eens een invoerrecht van nul procent van toepassing is, dan zal de koper dat prima vinden.

Vervelende gevolgen

Toch is het verstandig te controleren of de opgegeven goederencode de juiste is. Mocht bij invoer in Nederland de douane tot de conclusie komen dat er een andere goederencode moet worden gehanteerd, dan kan dit vervelende gevolgen hebben, zoals:

  • De verplichting bij volgende zendingen de door de douane vastgestelde code te gebruiken;
  • Een hoger invoerrechtpercentage dan je tot op heden hanteert;
  • Een naheffing over een periode van drie jaar na invoer van de goederen onder de ‘oude code’. Bij een strafrechtelijk onderzoek kan deze naheffing oplopen tot vijf jaar na invoer.

Om te voorkomen dat je een naheffing krijgt, is het verstandig de gebruikte goederencodes periodiek te controleren. Kijk hierbij of:

  • De code nog overeenkomt met de goederenomschrijving van de ingevoerde goederen;
  • De gebruikte code is gewijzigd (de codes worden elke vijf jaar herzien);
  • Je douaneagent op de hoogte is van de wijzigingen.

Dit artikel is geschreven door Peter Teunisse, ledenadviseur Internationaal Wegvervoer en Ondernemen bij evofenedex. Het artikel is ook verschenen in globe, het vakmagazine voor internationaal ondernemen.

De Dag van de Export binnendienst

Meer weten over het juiste gebruik van goederencodes? Bezoek dan de workshop "Indeling douanetarief voor niet-douane mensen" op de Dag van de Export Binnendienst. Dit evenement vindt donderdag 16 juni plaats in Rotterdam, en staat dit jaar in het teken van digitalisering. Klik voor alle informatie over dit evenement op de onderstaande link. 

 

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder