Webinar schept duidelijkheid over verplichtingen

Leestijd: 3 minuten

Juriste Shari Touw helpt bedrijven juridische risico’s te beperken en aansprakelijkheidskwesties te voorkomen tijdens een webinar over lading zekeren. 20 tot 25 procent van de ongevallen in het wegtransport hangt samen met verkeerd laden van lading. Dat is een van de redenen waarom het belangrijk is om precies te weten wie er aansprakelijk is bij een ongeval. 

Aansprakelijkheid

Onderzoek van evofenedex onder meer dan 300 respondenten wees uit dat bedrijven deze risico’s niet goed op het netvlies hebben. Op de vraag “Wie is er aansprakelijk voor fouten tijdens het lading zekeren wanneer de oplegger door de verlader geladen wordt?” geeft 48 procent aan dat dit altijd de vervoerder is. Maar in werkelijkheid hangt dit af van de onderling gemaakte afspraken. Veel bedrijven zijn zich ook niet bewust van de verschillende regelgeving in Europa voor lading zekeren. 26 procent van de deelnemers is in de veronderstelling dat de regels voor lading zekeren binnen heel Europa hetzelfde zijn.

Grensoverschrijdend vervoer

Shari Touw, bedrijfsjuriste bij evofenedex, legt uit welke aspecten een rol spelen bij de aansprakelijkheid rondom lading zekeren: “ Bedrijven moeten rekening houden met de verschillende aspecten van lading zekeren. Het is in beginsel een nationale aangelegenheid, maar dat wordt anders zodra er grensoverschrijdend vervoer plaatsvindt. Verder heeft lading zekeren een privaatrechtelijk en een publiekrechtelijk aspect. Privaatrechtelijk: welke  afspraken hebben de vervoerder en verlader hier onderling over gemaakt? Publiekrechtelijk:  wanneer geeft een nationale handhavende instantie een boete en aan wie uiteindelijk?”

Regelgeving binnen Europa

Lading zekeren is op Europees niveau geregeld in Richtlijn 2014/47/EU. Deze richtlijn laat echter veel ruimte voor nationale invulling, waarbij je veel verschillen ziet tussen Europese lidstaten. Dat betekent dat publiekrechtelijke wetgeving omtrent lading zekeren voornamelijk op nationaal niveau is geregeld. Je ziet dat dat in onze buurlanden (België en Duitsland) veel uitgebreider is gedaan dan in Nederland. Een ander verschil is dat er in onze buurlanden medeaansprakelijkheid van de verlader kan worden aangenomen. 

ICC Incoterms® 2020 zijn onvoldoende

“Het is noodzakelijk om al afspraken te maken in de koopovereenkomst - met ICC Incoterms® 2020 alleen kom je er vaak niet. Deze regelen immers niet wie er verantwoordelijk is voor het vastzetten van de lading. Vervolgens moeten de afspraken uit de koopovereenkomst hun weerslag vinden in de afspraken met de vervoerder. Dit is eenvoudig te regelen door de AVC van toepassing te verklaren, als deze passen bij de afgesproken taakverdeling. Als er is bepaald wie wat doet met betrekking tot het lading zekeren, moet er ook gekeken worden naar de uitvoering van deze verplichting. Om precieze instructies te geven over hoe er gezekerd moet worden, kun je ervoor kiezen met een Standard Operating Procedure (SOP) werken. Dit is een verdere uitwerking van de contractuele verdeling van wie er moet laden en wie er moet zekeren en volgens welke normen dit moet gebeuren“, besluit Shari. 

Webinar lading zekeren

Belangstellenden kunnen op 1 december gratis deelnemer aan het webinar ‘Voorkomen van juridische risico’s bij lading zekeren’. 

Onze adviseur Jamie
Contact

Vragen over magazijnen?

Jamie en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder