Minister ziet geen problemen met betrekking tot aanhalen van handelsrelatie met VS

Leestijd 2 minuten

7-1-2021  Het op 30 december vorig jaar gesloten investeringsakkoord tussen de EU en China zal volgens minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel op geen enkele wijze afbreuk doen aan de Europese beleidsruimte en maatregelen om de eigen markt te beschermen, zoals de nieuwe investeringstoets. Ook voorziet de minister geen problemen in relatie tot het aanhalen van de handelsrelatie met de VS. Kaag schrijft dit in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens evofenedex is het cruciaal door middel van dit akkoord de toegang van Nederlandse (mkb-)bedrijven tot de Chinese markt te vergroten.

Nederlandse handels- en productiebedrijven investeren al jaren in een verbeterde handelsrelatie met Chinese bedrijven. Zo werd met het Memorandum of Understanding samenwerking met Chinese partners in derde landen gefaciliteerd. Een belangrijke wens is betere toegang tot de Chinese markt zelf. Dit met het oog op de snelgroeiende afzetmarkt, de grote onderzoeksbudgetten, het arbeidspotentieel met relatief lage loonkosten en de hoogwaardige kennisinfrastructuur.

Het Comprehensive Agreement on Investment (CAI) biedt instrumenten om op te treden tegen onder meer gedwongen technologieoverdrachten, het opereren van staatsbedrijven en subsidies. Hiermee maakt dit investeringsakkoord de Chinese markt aantrekkelijker voor Europese bedrijven. Het akkoord regelt ook verbeterde toegang voor EU-bedrijven tot zaken als elektrisch rijden en clouddiensten, en tot sectoren als financiële dienstverlening en gezondheidszorg.

Internationaal speelveld

Kaag benadrukt in haar brief aan de Tweede Kamer dat zij voor de presentatie van het politieke akkoord het belang van de voor Nederland essentiële elementen heeft onderstreept. “Zoals de verbetering in markttoegang voor EU-investeerders, een gelijk speelveld, en Chinese toezeggingen ten aanzien van duurzaamheid, met name arbeidsrechten. In het investeringsakkoord committeert China zich aan het toewerken naar de ratificatie en naleving van alle fundamentele conventies van de International Labour Organisation. Daarnaast wordt een nalevingsmechanisme voor duurzaamheid ontwikkeld, vergelijkbaar met bestaande mechanismen in handelsakkoorden van de EU met andere landen.

Blijven samenwerken

Het is verder belangrijk te benadrukken dat de Europese Unie (en Nederland) blijven samenwerken met de Verenigde Staten om oneerlijke Chinese handelspraktijken te bestrijden. “Het CAI moet dan ook worden gezien als een nieuw, maar zeker niet het enige, instrument in de bredere EU-China relatie, in lijn met de China-strategie”, aldus de minister. Het akkoord moet nog worden goedgekeurd door de Europese Raad en het Europees Parlement. Omdat het een investeringsakkoord is, zal het waarschijnlijk ook aan de nationale parlementen worden voorgelegd ter ratificatie.

 Versterk eerlijke handel is 1 van onze 10 punten die handel en logistiek een belangrijke impuls geven en daarom in elk verkiezingsprogramma thuishoren.