Minister informeert Europese Commissie over beperkte steun voor Mercosur

Leestijd 2 minuten

4-12-2020 De Eerste Kamer buigt zich momenteel over het wetsvoorstel voor CETA, het handelsverdrag tussen de EU en Canada. Ook worden eind dit jaar de definitieve documenten van het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen verwacht. De nationale ratificatie van deze nieuwe verdragen verloopt moeizaam omdat er stevig campagne gevoerd wordt door organisaties die meer waarborgen willen voor een gelijk speelveld op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu.

evofenedex benadrukt continu het belang van moderne handelsverdragen voor het behoud van de concurrentiepositie van Nederlandse handels- en productiebedrijven. Het opstellen en toepassen van internationale normen voor arbeidsomstandigheden en milieu helpen om overal ter wereld onze maatschappelijke doelstellingen op het gebied van brede welvaart te realiseren.

Eenduidig en zorgvuldig

In de Eerste Kamer hebben de PvdA, SGP, 50Plus en OSF een sleutelpositie bij de ratificatie van CETA omdat zij hun oordeel nog niet definitief hebben geveld. Deze partijen maken hun keuze afhankelijk van een, nog te ontwikkelen, klachtenprocedure voor het naleven van handelsakkoorden op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden. Deze procedure reikt verder dan alleen CETA en moet ervoor zorgen dat dergelijke klachten op eenduidige en zorgvuldige wijze worden afgehandeld.

Recent ontving minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking een brief van eurocommissaris Valdis Dombrovskis, waarin deze de opzet voor de klachtenprocedure schetst. Dombrovskis verwacht deze binnenkort te publiceren. Minister Kaag noemde tijdens het begrotingsdebat 2021 van het ministerie van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking de klachtenprocedure een belangrijke doorbraak voor de modernisering van het Europese handelsbeleid. De Eerste Kamer behandelt het wetsvoorstel CETA wanneer de klachtenprocedure definitief is.

Mercosur onder vuur

Tijdens het begrotingsdebat sprak met name coalitiepartij ChristenUnie zich fel uit over het Nederlandse standpunt ten aanzien van het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen. Diverse Europese landen hebben laten weten dat zij dit verdrag niet zullen ratificeren, en de ChristenUnie en diverse oppositiepartijen willen dat Nederland dit ook doet. Minister Kaag liet de Kamerleden weten dat zij de Europese Commissie heeft laten weten dat in Nederland beperkte steun is voor het niet ratificeren van Mercosur; dit naar aanleiding van een aangenomen motie. Desalniettemin onderstreepte Kaag dat zij de reguliere wetsprocedure zal doorlopen.

Verbreding draagvlak

Binnenkort wordt een Nederlandse studie gepubliceerd naar de economische effecten van Mercosur. Meerdere leden van evofenedex zijn hiervoor afgelopen zomer benaderd. Deze studie wordt meegenomen bij de oordeelsvorming van het kabinet. Ondertussen wordt in Brussel gewerkt aan verbreding van het draagvlak voor het Mercosur-verdrag door ook stevige afspraken te maken over de aanpak van klimaatverandering en het tegengaan van ontbossing.

Onze ledenadviseur Alice
Contact

Vragen over internationaal ondernemen?

Alice en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder