Kabinet: 2000 nieuwe veilige parkeerplaatsen voor vrachtauto’s

Eerste 800 extra parkeerplaatsen worden in gereedheid gebracht

07-06-2019  Er komen 2000 beveiligde parkeerplekken bij voor vrachtauto’s langs de belangrijkste routes voor het goederenvervoer. De vraag naar het aantal parkeerplaatsen is groter dan de 4200 die nu beschikbaar zijn. Op korte termijn wordt werk gemaakt van het beschikbaar stellen van de eerste 800 plaatsen. Het ministerie zoekt nog locaties voor de overige 1200 plekken, aldus de NOS.

Veilige parkeerplaatsen hard nodig

Wij als evofenedex juichen het initiatief toe en zijn blij dat er nu stappen worden gezet om de parkeerproblematiek voortvarend aan te pakken. Al langer maken wij ons hard voor voldoende veilige parkeerplaatsen waar chauffeurs hun rust kunnen pakken. In 70 procent van de gevallen vinden ladingdiefstallen plaats op onbeveiligde parkeerplaatsen. Daarnaast blijkt dat ook incidenten met migranten hoofdzakelijk plaatsvinden op onbeveiligde parkeerplaatsen. Dat tezamen zorgt ervoor dat er een grote behoefte is aan nieuwe beveiligde truckparkings in Europa.

Doorbrengen 45-uurs rust 

In onze ogen is het essentieel voor het succes van nieuwe beveiligde truckparkings om het voor chauffeurs mogelijk te maken hun wekelijkse rust op deze parkings door te brengen. Eind mei 2019 riepen wij samen TLN, Havenbedrijf Rotterdam en de provincies Zuid-Holland, Limburg, Noord-Brabant en Gelderland de minister op om de lange rust in de cabine alsnog mogelijk te gaan maken.

Het totaalverbod op het doorbrengen van de 45 uur rust in de cabine kan een ernstige rem betekenen op de ontwikkeling van voldoende beveiligde truckparkings met goede voorzieningen voor chauffeurs. Wij vragen de minister ook om mee te denken over werkbare alternatieven tot er voldoende veilige parkeerplaatsen zijn gerealiseerd. Indien het verbod toch gehandhaafd blijft, moet er een waarborg komen voor chauffeurs dat zij net zo comfortabel kunnen overnachten als dat zij zouden doen in hun eigen cabine. Naast aangepaste regelgeving staat uniforme handhaving in de Europese landen hierbij centraal.

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder