29-05-2015  Illegaal naar het Verenigd Koninkrijk meereizende vluchtelingen op vrachtauto’s baren het Nederlandse bedrijfsleven zorgen. Naast het humanitaire drama dat zich dagelijks rondom Calais afspeelt, is de veiligheid van vrachtwagenchauffeurs zelf in het geding en worden de bedrijven waarvoor de chauffeurs rijden ook nog eens door het verenigd Koninkrijk beboet voor het binnenbrengen van illegalen.

Kamerdebat

SP Kamerlid Ulenbelt stelde deze problematiek aan de kaak tijdens een debat met minister Asscher over arbeidsomstandigheden. De minister reageerde in eerste instantie afhoudend op de vraag van Ulenbelt wat het kabinet zou kunnen doen voor de chauffeurs. Volgens minister Asscher heeft hij zelf geen mogelijkheden om in te grijpen. Het leek hem zaak dat de brancheorganisaties zelf de problematiek aan zouden kaarten bij de Europese Unie en Frankrijk.

Toezegging

Dit was voor de SP geen afdoende antwoord. Na aandringen van de SP zegde minister Asscher toe het gesprek met EVO aan te gaan en te bekijken wat het kabinet aanvullend kan doen om het probleem snel tot een oplossing te brengen. EVO neemt die uitnodiging met beide handen aan.