Verduurzaming zware voertuigen van groot belang

2 minuten

20-10-2020  Het kabinet gaat de inzet van biomassa voor gebruik in het zware wegtransport verder opbouwen. Verduurzaming van deze voertuigen is van groot belang. Elektriciteit en waterstof als brandstof komen echter op korte termijn nog niet in grote mate beschikbaar. Daarom richt het kabinet zich in deze transitiefase op de doorontwikkeling van biobrandstoffen voor zwaar vrachtvervoer.

evofenedex heeft meerdere malen aandacht gevraagd voor de rol van biobrandstoffen bij het verduurzamen van handels- en productiebedrijven met eigen vrachtauto’s. Wij juichen het dan ook toe dat het kabinet de beschikbaarheid en inzet van biomassa gaat vergroten. Alleen op deze manier is het in dit segment mogelijk op de korte termijn ook een bijdrage te leveren aan de doelstellingen uit het klimaatakkoord.

200 miljoen

Minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) hebben met dit besluit het advies van de SER van deze zomer over de inzet van biomassa in het zware transport overgenomen. Uitgangspunt is dat biomassa op een zo hoogwaardig mogelijke manier wordt ingezet. Voor het zware vrachtvervoer zijn er momenteel geen alternatieven voorhanden. Daarom worden de productie en toepassing van biomassa uitgebreid. Om dit te realiseren heeft het kabinet 200 miljoen euro beschikbaar gesteld. Tegelijkertijd moet ook de transitie naar waterstof en elektrisch aangedreven vrachtauto’s worden gestimuleerd. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaat nu aan de slag met het uitwerken van de regelingen die de inzet van geavanceerde biobrandstoffen in het wegvervoer mogelijk moeten maken. Wij denken graag mee over het vormgeven van deze regelingen, zodat deze op een zo efficiënt mogelijke manier kunnen worden ingezet.

Scheepvaart, binnenvaart en luchtvaart

Naast het zware wegtransport kijkt het kabinet ook naar de inzet van biobrandstoffen in de scheepvaart, binnenvaart en luchtvaart. Deze modaliteiten zullen volgens het kabinet nog langere tijd afhankelijk zijn van biobrandstoffen om CO2 te kunnen reduceren. Om hier de komende jaren ook stappen in te zetten, wil het kabinet graag internationale en Europese afspraken maken over het verplicht bijmengen van biomassa in brandstoffen voor deze modaliteiten. Via de duurzame luchtvaarttafel en de uitvoering van de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens is evofenedex ook bij de voortgang van deze afspraken aangesloten.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder