Kabinet geeft enigszins lucht in stikstofcrisis

Eerste pakket aan maatregelen van groot belang voor handels- en productiebedrijven

14-11-2019  Het kabinet heeft een eerste pakket aan maatregelen gepresenteerd dat er op korte termijn voor moet zorgen dat cruciale infrastructuur- en bouwprojecten weer kunnen worden opgepakt. Dit is van groot belang voor Nederlandse handels- en productiebedrijven. Zo wordt voorkomen dat de economische schade die nu wordt geleden door de stikstofcrisis nog verder oploopt. Het pakket kent een viertal maatregelen. Als eerste wordt de maximale snelheid op alle snelwegen overdag verlaagd naar 100 kilometer per uur, er wordt ander veevoer ingezet, varkensboeren die willen stoppen worden financieel tegemoet gekomen en er komt een noodwet om projecten die nu stil liggen vlot te trekken.

Voor infrastructuur houdt dit in dat er ruimte komt om een aantal projecten die nu stil liggen weer op te pakken. Het gaat om de A27/A12 Ring Utrecht, A1/A28 knooppunt Hoevelaken, A6 Almere-Lelystad, A4 Haaglanden, Innova 58 Tilburg-Eindhoven, A27 Houten-Hooipolder en Innova 58 Annabosch-Galder. Hierbij houdt evofenedex wel zorgen over hoe de maatregelen uitpakken voor andere projecten. Nog in december moet er een nieuw pakket liggen met bronmaatregelen dat ook ruimte moet bieden aan andere projecten die nu stilliggen en aan toekomstige projecten.
 
De meest zorgen zitten op dit moment op het PFAS-dossier. Tot op heden heeft het kabinet hiervoor geen werkbare oplossing geboden. Onder PFAS valt een groep van chemische stoffen. Ze zitten in het teflon van pannen, regenkleding, bakpapier en tal van andere producten en zijn ook in de bodem terechtgekomen. In het zogenoemde tijdelijk handelingskader staat dat in één kilo droge grond niet meer dan 0,1 microgram PFAS mag zitten. Deze maximale toegestane waarde is echter zo laag dat bijna alle grondstoffen die worden gewonnen boven deze norm zitten. Wanneer er voor PFAS geen werkbare oplossing komt, komen infrastructuur- en bouwprojecten alsnog niet van de grond aangezien bouwstoffen nodig zijn voor deze projecten. evofenedex, brancheorganisaties en VNO-NCW dringen daarom aan op een snelle werkbare oplossing.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder