Kabinet investeert in spoorgoederenvervoer

Extra geld maakt spoor goedkoper en aantrekkelijker voor bedrijven

18-09-2019  In de begroting is voor de komende vijf jaar 70 miljoen euro beschikbaar om het spoorgoederenvervoer aantrekkelijker te maken door een subsidie te verlenen op de gebruikersvergoeding. Dit zijn de kosten die een spoorgoederenvervoerder maakt om gebruik te kunnen maken van het spoor. De subsidie moet er voor zorgen dat spoor goedkoper wordt en daardoor aantrekkelijker voor handels- en productiebedrijven. Deze impuls komt voort uit het maatregelenpakket spoorgoederenvervoer dat eerder door de overheid en de spoorsector is opgesteld en waar ook evofenedex nauw bij betrokken was.

De implementatie van dit maatregelenpakket spoorgoederenvervoer zal in 2020 verder worden opgepakt, o.a. door het stimuleren van 740 meter treinen, het verlagen van de kosten door middel van een subsidieregeling en verbetering van de samenwerking in de havenlogistiek. Tegelijkertijd streeft het maatregelenpakket naar een vermindering van de omgevingseffecten zoals trillingen, geluid en externe veiligheid. De leden van onze Raad voor Spoorverladers hebben hier onlangs een convenant voor opgesteld. Dit is vorige week aangeboden aan de staatssecretaris.

Miljarden voor spoorinfrastructuur

Naast de specifieke impuls voor spoorgoederenvervoer investeert het Kabinet ook in spoorinfrastructuur. Totaal gaat het om een bedrag van 2,6 miljard voor de komende jaren. Het geld wordt gebruikt om het spoor klaar te maken voor de toekomst. Om de groei aan reizigers en goederen aan te kunnen, is het nodig om het spoor intensiever te benutten. Het kabinet investeert daarom in het nieuwe spoorbeveiligingssysteem ERTMS, waarmee treinen veilig dichter op elkaar kunnen rijden.

 

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder