Kabinet laat kans liggen om logistieke processen mkb te digitaliseren

Digitalisering logistiek draagt bij aan betere beladingsgraad en verlaagt de impact op het klimaat

19-11-2019  In de begroting van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat zijn digitaliseringplannen voor het mkb opgenomen, maar hierin ontbreekt de specifieke aandacht voor de logistiek. Een gemiste kans, stelt ondernemersvereniging evofenedex, die de logistieke belangen behartigt van 15.000 bedrijven, in aanloop naar de begrotingsbehandeling. Om in de toekomst te kunnen blijven concurreren, moet het kabinet extra aandacht besteden aan het digitaliseren van logistieke processen van het mkb.

Digitalisering cruciaal

Het digitaliseren van deze processen versterkt de Nederlandse concurrentiepositie, draagt bij aan verduurzaming en is broodnodig gezien de huidige digitale staat in het mkb. evofenedex roept het kabinet op om samen met hen de schouders eronder te zetten om het komend jaar concrete stappen te maken. Nederland heeft een concurrerende economie en qua logistieke infrastructuur hoort Nederland tot de wereldwijde top. Om internationaal te concurreren, moeten echter steeds scherpere logistieke keuzes worden gemaakt. Daarin speelt digitalisering een cruciale rol. Onderzoek wijst uit dat de kosten voor transport met 47 procent kunnen afnemen met behulp van digitalisering. Investeren in digitalisering is daarom noodzakelijk om het mkb in de toekomst te kunnen laten wedijveren met buitenlandse partijen.

Efficiëntere logistiek

Digitalisering maakt het daarnaast mogelijk om logistieke data met elkaar uit te wisselen. Het stelt mkb’ers in staat gebruik te maken van online platforms, het maakt slimme communicatie tussen voertuigen en wegen mogelijk en het is de basis voor het verder ontwikkelen van nieuwe logistieke mogelijkheden, zoals drones en zelfrijdende voertuigen. Al deze toepassingen leiden tot een efficiëntere logistieke afhandeling. Dit heeft een positief effect op beladingsgraden en congestie op vaar- en snelwegen. Hierdoor gaat de impact van de logistiek op het milieu en klimaat verder omlaag.

Digitale werkplaats logistiek

Probleem hierbij is dat digitalisering in logistieke processen nog in de kinderschoenen staat. Uit het eerder gepubliceerde Nationaal onderzoek data en digitalisering in de logistiek blijkt dat het merendeel van de ondernemers met een logistieke operatie nog niet over het digitale niveau beschikt om daadwerkelijk te profiteren van toekomstige digitale ontwikkelingen. Zo maakt 62 procent van deze bedrijven nog gebruik van Excel als belangrijkste digitale toepassing. Op korte termijn profiteren van blockchain technologie en artificial intelligence is dus nog een utopie. Daarom is blijvende aandacht nodig om deze digitale logistieke kansen voor mkb-bedrijven zo snel mogelijk dichterbij te brengen. Het ministerie begint volgend jaar met mkb-werkplaatsen, waarbij midden- en kleinbedrijven met hun digitale vraagstukken – in algemene zin - geholpen kunnen worden. Het niet specifiek meenemen van logistieke processen is een gemiste kans. evofenedex pleit daarom voor een digitale mkb-werkplaats voor de logistiek, zodat komend jaar kan worden begonnen met de broodnodige digitaliseringsslag van deze processen.

 

Onze ledenadviseur Nanne
Contact

Vragen over supply chain management?

Nanne en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder