Kabinet moet EU-mobiliteitsplannen aanpassen

Het is van groot belang dat de Europese transportmarkt zich verder ontwikkelt tot een vrije transportmarkt

22-11-2017  De druk op de logistieke arbeidsmarkt is hoog, en gaat de komende jaren nog flink toenemen. Dit verwachten Nederlandse handels- en productiebedrijven die bij ons zijn aangesloten.

Europa werkt aan een maatregelenpakket op het gebied van transport. Een deel van deze maatregelen gaat over een verplichting minimumloon voor chauffeurs en over het aantal binnenlandse ritten dat een chauffeur in Europa mag uitvoeren (cabotage).

Contraproductief

Het EU-mobiliteitspakket is ontwikkeld in een tijd dat er sprake was van een economische crisis en diende ter bescherming van de arbeidsmarkt van met name West-Europese vervoerders. Met het aantrekken van de economie ziet die er echter heel anders uit en dreigen de maatregelen de problematiek nu juist te verergeren. Het pakket van de EU zet de vervoersmarkt op slot en veroorzaakt een grote toename van administratieve lasten door tal van nieuwe gecompliceerde registratiesystemen en daardoor ook een hogere kans op boetes door fouten. Hierdoor mijden steeds meer transportbedrijven en chauffeurs West-Europa.

Noodsituatie

Sinds dit voorjaar hebben bedrijven grote problemen om hun goederen vervoerd te krijgen, met name op internationale ritten. Sommigen spreken van een noodsituatie. Eigen materieel staat stil door gebrek aan chauffeurs. Veel bedrijven proberen nu charters te huren om hun lading op de plaats van bestemming te krijgen. Het gaat bij veel bedrijven nu om circa vijf tot 15 procent van hun zendingen. Het al beperkte aanbod van chauffeurs krimpt nog verder door een groeiende economie in de Centraal en Oost-Europese landen waardoor ook buitenlandse chauffeurs hier minder beschikbaar zijn.

Probleem verkleinen

Een Europese transportmarkt met zo min mogelijk beperkingen en administratieve lasten helpt om het probleem te verkleinen. Ook het verruimen van cabotagemogelijkheden draagt bij aan het oplossen van tekorten. Het zorgt bovendien voor meer efficiency in ketens (meer beladen ritten) en maakt het vak voor internationale chauffeurs aantrekkelijker. De plannen van de EU beogen nu juist het tegenovergestelde.

Geen verrassing

Het tekort aan personeel komt niet als een verrassing. Vergrijzing en afnemende populariteit van het vak waren al bekend. Sociale partners werken hard om de instroom in de sector te laten groeien, maar dat is bij lange na niet genoeg om de toegenomen vraag op te vangen. In de nacht en tijdens vakantieperioden en piekdagen is het tekort het meest nijpend.

Oplossing

Nu de economie weer groeit, stijgt het aantal orders bij handels- en productiebedrijven en dus de behoefte aan transport. De tekorten aan arbeidskrachten zijn niet meer op te vangen met het spreiden van ritten, een hogere beladingsgraad, de inzet van andere vormen van vervoer en het op veel manieren aantrekkelijker maken van het beroep van chauffeur. Dit deden transportmanagers al. Ook werken zij steeds meer met langetermijnafspraken met logistiek dienstverleners om een aantrekkelijk opdrachtgever en werkgever te zijn en daarmee logistiek personeel aan het bedrijf te binden.

Vrije transportmarkt

De oplossing moet van iets anders komen. Het is van groot belang dat de Europese transportmarkt zich verder ontwikkelt tot een vrije transportmarkt. Het plan van de EU zet daar nu juist een rem op. De Tweede Kamer moet het kabinet oproepen het pakket maatregelen zo aan te passen dat die markt zich vrijer kan bewegen en dat administratieve lasten tot een minimum beperkt worden. Zo blijft het vak van internationaal chauffeur binnen de gehele Europese Unie aantrekkelijk, kunnen goederenstromen efficiënt hun weg vinden en dat helpt de economie.

Onze adviseur Mark
Contact

Vragen over vervoer?

Mark en de andere ledenadviseurs helpen je graag verder