18-12-2015  Met een motie heeft een Kamermeerderheid minister Schultz gisteren verplicht het onderhoud aan de sluizen bij Hengelo en Delden in 2017 zo snel mogelijk af te ronden, zodat bedrijven zo min mogelijk last hebben van de afsluiting van het Twentekanaal.

Zorgen

Eerder heeft EVO samen met Port of Twente haar zorgen geuit over de geplande werkzaamheden aan de sluizen in het Twentekanaal. De beoogde stremmingsduur van 35 dagen zou het bedrijfsleven minimaal 6 miljoen euro schade gaan kosten. Omzetting van ladingstromen van binnenvaartschepen naar vrachtauto’s maakt de logistiek van ondernemingen duurder en voor sommige bedrijven is die overstap niet eens te maken; zij komen dus stil te liggen.

Aanbesteding

De motie moet ervoor zorgen dat Rijkswaterstaat het onderhoudsproject zo aanbesteed dat er een stevige prikkel is voor aannemers de klus in een aanzienlijk kortere periode te klaren dan nu beoogd. Daarvoor hebben EVO en Port of Twente ook steeds gepleit. EVO houdt contact met RWS om te monitoren hoe het project eruit komt te zien.