23-06-2014  Minister van Economische Zaken Henk Kamp wil deze kabinetsperiode 2,5 miljard euro aan overbodige regels en administratieve lasten schrappen. In een brief aan de Tweede Kamer lichtte hij afgelopen week toe hoe het daar mee staat. EVO, TLN en expediteursvereniging Fenex stellen in een reactie dat er langzaam schot komt in de aanpak van de regeldruk in de logistiek.

Merkbare verlichting

De drie belangenorganisaties werken, in de zogenoemde ‘maatwerkaanpak regeldruk logistiek’, nauw samen met verschillende ministeries en inspectiediensten. Het samenwerkingsverband heeft in totaal zeventig knelpunten geïdentificeerd waar een verlichting van de regeldruk moet worden bewerkstelligd. De partijen verwachten op minimaal 23 van de benoemde knelpunten binnen twee jaar een merkbare verlichting van de regeldruk te realiseren.

Succes

Ook al staat de samenwerking tussen overheden en bedrijven op deze wijze nog in de kinderschoenen, er zijn al successen in de maak. Zo werd er in april een convenant afgesloten om goederentreinen makkelijker en veilig te parkeren bij Rotterdam – dit wordt voor heel Nederland in de nieuwe wet omgevingsrecht meegenomen. Ook neemt de douane nu tablets in gebruik waardoor de controle van goederen sneller wordt afgehandeld. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat zware controles op goederentransporten verder van tevoren communiceren.

Zorg

Het enige punt van zorg blijft volgens EVO, TLN en Fenex de aanwas van nieuwe regels. Zij blijven er bij de Tweede Kamer, provinciale staten en gemeenteraden dan ook op aandringen om zeer terughoudend te zijn met het invoeren van nieuwe regels. Te vaak worden er regels en wetten voorgesteld die onvoldoende effectief zijn, maar wel veel administratieve lasten met zich meebrengen.