14-06-2013  Het kabinet heeft ingestemd met de invoering van het T-rijbewijs voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid. Voertuigen als tractors mogen straks alleen nog de openbare weg op als de bestuurder in het bezit is van het nieuwe T-rijbewijs. Het T-rijbewijs is te behalen vanaf 16 jaar.

Veiligheid

EVO noemt het besluit van het kabinet verstandig. Een rijbewijs heeft immers een duidelijke relatie met de verkeersveiligheid.

Tegelijkertijd geeft de verladersorganisatie echter aan dat een kentekenverplichting voor tractoren, wat een Kamermeerderheid de minister heeft gevraagd in te voeren, onverstandig is. Dit veroorzaakt miljoenen euro’s aan administratieve lasten en heeft geen enkele relatie met de verkeersveiligheid.

Certificaat vervalt

Door de invoering van het T-rijbewijs komt het certificaat van vakbekwaamheid ('trekkerrijbewijs jeugdigen') te vervallen. Houders daarvan hebben na invoering een jaar de tijd om het om te wisselen voor een T-rijbewijs. Mensen die op het moment van invoering een B-rijbewijs hebben, kunnen nog tien jaar het T-rijbewijs krijgen zonder aanvullend examen.

In principe streeft de overheid ernaar de wet op 1 januari 2015 in te laten gaan.