'Wetgeving vanuit Europa gewenst rondom internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen'

Leestijd 1 minuut

08-11-2021  Het Kabinet wil bij voorkeur wetgeving op het gebied van Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) Europees regelen in plaats van op nationaal niveau. Dat schrijft minister van Buitenlandse Handel, Tom de Bruijn, in een brief aan de Tweede Kamer. Daarmee volgt hij het advies van de Sociaal Economische Raad (SER).

Ketens duurzamer

IMVO gaat over inzicht in en verbeteringen in de gehele internationale productieketen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en arbeidsomstandigheden. De inzet op Europees beleid sluit aan bij SER-advies zoals vorige maand gepubliceerd. evofenedex heeft, in lijn met het SER-advies, zowel in Den Haag als Brussel aangedrongen op een Europees wetgevend kader, met oog op een grotere verwachte impact van Europees beleid en de waarborg van een gelijk speelveld voor Europese bedrijven.

Het Europese voorstel wordt naar verwachting begin december door de Europese Commissie gepubliceerd.