25-02-2014  De ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Kamp (Economische Zaken) willen overbodige regels en administratieve lasten voor het bedrijfsleven terugdringen. Dit staat in een brief die zij naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. EVO hoopt dat de plannen van de ministers bedrijven helpen het vervoer en de opslag van hun goederen efficiënter te maken.

Harmoniseren en samenwerken

De ministers erkennen in hun brief aan de Kamer dat de kwaliteit van toezicht in de logistiek onvoldoende is door een versnipperde invulling en een vaak beperkte dienstverlening. Zo wil het kabinet wet- en regelgeving voor de binnenvaart en weg- en spoorvervoer harmoniseren. Ook moeten toezichthouders in binnen- en buitenland beter samenwerken. ‘Deze aanpassingen helpen het logistieke bedrijfsleven te versterken en de concurrentiekracht te vergroten’, aldus de ministers.

Top-10 regeldruk

EVO stelt jaarlijks een top-10 samen met daarin lasten en regels waarvan haar leden, 20.000 handels- en productiebedrijven, de meeste hinder ondervinden. De bevoorrading van winkels in binnensteden, onnodig ingewikkeld door maar liefst 1600 verschillende regels, stond in 2013 op de eerste plaats. EVO overhandigde de top-10 in oktober aan minister Kamp. Adviescollege Actal overhandigde in november de ‘scan op regeldruk in de logistieke sector’ aan minister Schultz van Haegen. De ministers baseren hun plannen op beide onderzoeken. EVO is richtinggevend in de concrete vertaling van de voornemens in wet- en regelgeving.

EVO-top-10 Administratieve lasten en overbodige regels 2013