Zoetermeer, 25 februari 2014

De ministers Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) en Kamp (Economische Zaken) willen overbodige regels en administratieve lasten voor het bedrijfsleven terugdringen. Dit zeggen beide ministers in een brief naar de Tweede Kamer.

Verladersorganisatie EVO hoopt dat de plannen van de ministers bedrijven helpen het vervoer en de opslag van hun goederen efficiënter te maken.

Concurrentiekracht

De ministers erkennen in hun brief aan de Kamer dat de kwaliteit van toezicht in de logistiek onvoldoende is door een versnipperde invulling en een vaak beperkte dienstverlening. Er is ‘een groeiend besef dat regelgeving en toezicht moeten worden aangepast’. Zo moeten toezichthouders in binnen- en buitenland beter samenwerken en inspecties plaatsvinden op ‘rustmomenten’. ‘Deze aanpassingen helpen het logistieke bedrijfsleven te versterken en de concurrentiekracht te vergroten’, aldus de ministers

Regeldruk

EVO stelt jaarlijks een top-10 samen met daarin lasten en regels waarvan haar leden, 20.000 handels- en productiebedrijven, de meeste hinder ondervinden. De bevoorrading van winkels in binnensteden, onnodig ingewikkeld door een wirwar aan 1600 verschillende regels, stond in 2013 op de eerste plaats. EVO overhandigde de top-10 in oktober aan minister Kamp. Adviescollege Actal overhandigde in november de ‘scan op regeldruk in de logistieke sector’ aan minister Schultz van Haegen. De ministers baseren hun plannen op beide onderzoeken. EVO is richtinggevend in de concrete vertaling van de voornemens in wet- en regelgeving.